Discussions
30. 9. 2016
kavárna Potrvá, Srbská 2, Praha 6 od 18,00 hod

NKC - gender a věda Sociologického ústavu AV ČR zve na diskuzi pořádanou v rámci evropské Noci vědkyň a vědců. Přijďte se dovědět a diskutovat o tom, jaký pohled na role žen a mužů ve společnosti nám nabízí diskuse o bezpečnosti, jakou roli hraje fakt, že bezpečnostní politiku i její provádění mají v rukou převážně muži či jaké typy maskulinity podporují výroky vrcholných politiků ČR.

migrace, bezpečnost a maskulinita

 

V kontextu současné migrační vlny se nenápadně, ale jednoznačně klade důraz na posilování bezpečnostních složek státu a v poslední době zaznívají i apely na ozbrojování civilního obyvatelstva.

„Do oblasti bezpečnosti se přesouvá čím dál víc peněz, zpravodajské složky získávají nové kompetence a slovo bezpečnost nabývá na významu. Čeští muži jsou pasováni do role ochránců “svých“ žen před barbarskými nájezdníky,“ říká Blanka Nyklová z NKC - gender a věda.

V debatě se budeme debatovat například o tom, jaký pohled na role žen a mužů ve společnosti nám nabízí diskuse o bezpečnosti, jakou roli hraje fakt, že bezpečnostní politiku i její provádění mají v rukou převážně muži a jaké typy maskulinity podporují výroky vrcholných politiků ČR.

Diskutovat budou:

Mgr. Ing. Tomáš Pavlas, FHS UK, Otevřená společnost. Dlouhodobě se věnuje studiu a výuce kritických mužských studií

PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. Ph.D., FSV UK. Dlouhodobě se pohybuje v oblasti mezinárodních studií, politologie a diplomacie, zaměřuje se na otázky terorismu a mezinárodní bezpečnostní režimy

Mgr. Ľubica Kobová, MA, PhD., FHS UK. Ve své odborné práci se zaměřuje na feministickou politickou filozofii. Zabývá se vztahem mezi genderem a politickým diskurzem v současné české společnosti.

Moderuje:

Silvie Lauder, týdeník Respekt

Podrobnosti na webu NKC - gender a věda: http://www.genderaveda.cz/gender-veda/181107-noc-vedcu-a-vedkyn/2016-sek...

FB event: https://www.facebook.com/events/142989196152219/

 

Share this page