Seminars
1. 12. 2016
16:00 hodin zasedací místnost 207, Jilská 1, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na čtvrteční seminář, kde vystoupí

Pocit bezpečí a obavy z kriminality se dlouhodobě řadí mezi často diskutované společenské problémy a dá se říci, že představují jakési stálice kriminologického výzkumu. Oba tyto fenomény jsou pravidelně spojovány s úrovní kriminality v zemi, viktimizací i s tím, jak dokážou ovlivnit běžný život člověka. Podle některých studií mohou být příčinou horší životní pohody, nižší důvěry vkládané v naše okolí i změny vzorců chování a každodenních návyků.

Seminář se bude věnovat obavám z kriminality a pocitu bezpečí v České republice i v mezinárodním srovnání. Představeny budou hlavní teoretické přístupy usilující o vysvětlení tohoto fenoménu, stejně jako problematika jeho definice a možnosti operacionalizace. Autorka dále představí výsledky vlastních analýz, kde se bude zabývat úrovní obav z kriminality a jejich koreláty jak u dospělé populace, tak u mládeže, a pokusí se odpovědět na následující otázky:

  • Roste, nebo klesá pocit bezpečí Čechů a jaká je úroveň pocitu bezpečí a obav z kriminality v České republice a v mezinárodním srovnání? 
  • Kterých trestných činů se obáváme nejvíce a liší se tyto obavy s ohledem na pohlaví, věk a vzdělání člověka či jeho zkušenost s kriminalitou? 
  • Jakou roli hraje ve vysvětlení obav z kriminality vnímané riziko viktimizace? 
  • Ovlivňují obavy z kriminality proměnné, jako je vyhýbavé a ochranné chování, punitivita, důvěra v druhé a ve společenské instituce, spokojenost s životem, pocit štěstí nebo subjektivně vnímané zdraví? 
  • Existují rozdíly v korelátech obav z kriminality mezi dospělými a mládeží?

 

Eva Krulichová je absolventkou sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Pracuje v oddělení Hodnotových orientací ve společnosti v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i., a dlouhodobě spolupracuje s Institutem pro kriminologii a sociální prevenci v Praze. Věnuje se výzkumu v oblasti kriminologie a metodologie vědy.

Share this page