Seminars
2. 3. 2017
v 16:00 hodin, zasedací místnost 207, Jilská 1, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na jarní cyklu Čtvrtečních sociologických seminářů.

Indii během prvního čtvrtletí roku 2017 čekají celkem patery volby do zákonodárných shromáždění, a to včetně nejlidnatějšího a politicky nejdůležitějšího státu Uttarpradéš. Tato hlasování představují nejen důležitý milník pro ústřední vládu, která se nachází v půli svého mandátu, ale mohou také přinést některé zásadní změny v indickém stranickém systému, kde již delší dobu můžeme pozorovat dlouhodobý úpadek mobilizace voličů na základě politiky identit související s oslabením tradiční kastovní a komunitní soudržnosti. Můžeme za těchto okolností v návaznosti na práci politologa Jógéndry Jádava očekávat další emancipaci marginalizovaných složek společnosti a předvídat „třetí demokratický vzestup“?

 

Jiří Krejčík je absolventem indologie a politologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Pracuje v Sociologickém ústavu AV ČR.

Pořádá Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK. 

Share this page