Seminars
20. 4. 2017
v 16:00 hodin, zasedací místnost 207, Jilská 1, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na jarní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

Standardní námitka vůči sociologickému funkcionalismu je, že nepostihuje sociální změnu. S možným řešením, jak se s touto námitkou vypořádat, přišel I. A. Bláha v podobě teorie federativního funkcionalismu. Bláha kladl důraz na dynamický charakter sociálního dění a na roli individualistů (sociálních novátorů). Nicméně, Bláhova teorie nepopisuje, jak probíhá proces sociální změny na úrovni jedince, proto využívám Dynamical Social Impact Theory (DSIT, Latané 1981). DSIT je s Bláhovou teorií nejen komplementární, ale i konzistentní.

Již dříve jsme s Dušanem Janákem ukázali, že Bláhou zdůrazňovaný individuální prvek dynamizuje sociální dění (Kalvas, Janák 2016). Také jsme ukázali, že (1) Integrita individualistů je klíčová pro to, aby uhájili novoty, které do společnosti vnesli. (2) Charisma individualistů je klíčové pro to, aby se novoty šířily do zbytku společnosti, mezi běžnými agenty. Integrita může tento efekt významně podpořit, ale sama přímo šíření neovlivní. Pokud by individualisté disponovali jen zvýšenou mírou integrity bez zvýšené míry charismatu, nejsou schopni rozšířit své novoty. Pro výrazné rozšíření novot a sociální změnu je charisma nutné, což Bláha nepředpokládal. (3) Strnulost a tekutost sociální situace mají vliv na rozšíření novoty mezi běžné agenty, v tekuté situaci se mezi nimi novota lépe šíří (Kalvas, Janák 2017).

Nicméně, podrobnější zkoumání modelu ukázalo, že šíření novot neprobíhá dostatečně rychle. Proto představím dvě inovace, které by mohly šíření novot urychlit. (a) Náhodnou změnu hodnoty u běžných agentů, kdy s určitou malou pravděpodobností se může běžný agent procesu DSIT vzepřít a osvojit si kteroukoli hodnotu, kterou v danou chvíli žije nějaký jiný agent. (b) Média, která pojímám jako místa asymetricky zborceného sociálního prostoru, kde se agreguje informace z okolí média. V závěru posoudím, zda tyto inovace dostatečně urychlily šíření novot oproti původní verzi modelu.

František Kalvas přednáší na Západočeské univerzitě.

 

Share this page