Other publication
Hoření, Karina a kol. 2018. „Co si myslíš o… Předsudky v české společnosti a jak s nimi účinně pracovat ve škole.“ ÚSTR, Sociologický ústav AV ČR,v.v.i., ISBN 978-80-87912-86-7 (ÚSTR), ISBN 978-80-7330-321-1 (SOÚ AV ČR). Available from: http://stereotypy.cz/.

Kniha shrnuje výsledky výzkumu o postojích české společnosti k Romům a Židům a jak může škola tyto postoje ovlivňovat u  žáků a studentů. Na základě rozhovorů s lektory a učiteli o tom, jak fungují ve třídách vzdělávací programy o menšinách, přináší autoři doporučení ke zlepšení výuky k toleranci. Publikace také přináší přehled o  dostupných vzdělávacích materiálech  a institucionálním rámci vzdělávání v ČR. Součástí publikace je také studie, která shrnuje výsledky sociologických šetření z posledních dvaceti let o postojích české populace k Romům a Židům.

Obsah knihy si můžete prohlédnout zde. Publikace Co si myslíš o… Předsudky v české společnosti a jak s nimi účinně pracovat ve škole vznikla v rámci projektu Eliminace anticiganismu a antisemitismu v českých školách jako publikace Ústavu pro studium totalitních režimů ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i. Více informací o projektu a celou publikaci ke stažení naleznete zde.

Left

Topics: 
education
Share this page