Monograph
Holas, J., Krulichová, E., Háková, L., Scheinost, M.

Regionální kriminalita a její odraz v kvalitě života obyvatel