Paper published in conference proceedings
Pivarč, Jakub. 2013. „Metodologické aspekty diagnostiky a výzkumu žákovských prekoncepcí.“ Pp. 196–204. Metodologické přístupy v pedagogických a psychologických doktorských výzkumech. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-7290-707-6.

Left

Topics: 
education
Share this page