Seminars
21. 10. 2020
Online 10:00-13:00

Srdečně zveme na online setkání „Zkušenosti s nedostatkem vody: sociálně-vědní a právní aspekty“ připravované ve spolupráci s Ústavem státu a práva AV ČR, v. v. i.

Ilustrace: Pixabay.com (Rafał Flasza)

Sucho v krajině není tématem pouze přírodních věd a technických oborů. Zkušenosti s nedostatkem vody a způsoby, jak na ně reagovat, jsou předmětem bádání také věd sociálních. Online seminář si klade za cíl diskutovat právě společenské stránky této široké problematiky a možnosti interdisciplinární spolupráce ve výzkumu sucha. Nedostatek vody je také problémem, který se odráží v nastavení legislativního rámce a v jeho proměnách. Setkání se pak v druhé části bude soustředit na právní aspekty reakcí na sucho – ať už na úrovni státu nebo obcí.

Seminář je otevřený odborníkům a odbornicím, ale i účastníkům z řad širší veřejnosti, které debata na tato témata zajímá. Na tři tematické přednášky bude navazovat společná diskuse.

Online seminář se koná v rámci výzkumného programu Strategie AV21 Voda pro život  vodaav21.cz.

PROGRAM


10:00–10:15 Zahájení online setkání

10:15–11:00 Úvodní přednáška a diskuse: antropologický a interdisciplinární výzkum sucha
Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D. (Fakulta humanitních studií UK): „Když v krajině ubývá voda: příběhy sucha“

11:10–11:30 Legislativní reakce na nedostatek vody I.
JUDr. Hana Müllerová, Ph.D. (Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.): „Připravované novelizace českého práva v oblasti vody a sucha: Ústava a vodní zákon“

11:35–11:55 Legislativní reakce na nedostatek vody II.
JUDr. Jiří Zicha, Ph.D. (Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně): „Současný stav a plánované změny předpisů v oblasti srážkové a šedé vody a právní možnosti obcí reagovat na sucho“

12:00–13:00 Diskuse k příspěvkům

Účast na semináři je bez poplatku, vzhledem k omezené kapacitě je však nutná registrace. V případě zájmu o účast pošlete, prosím, nejpozději do 19. 10. 2020 zprávu na slavka.ferencuhova(at)soc.cas.cz. Do předmětu uveďte "Zkušenosti s nedostatkem vody". Emailový kontakt bude použit pouze k zaslání informací a přístupových údajů na online seminář.

Těšíme se na setkání!

PREZENTUJÍCÍ

Markéta Zandlová je sociální antropoložka. Vystudovala kulturologii na FF UK a obecnou antropologii na Fakultě humanitních studií UK, kde aktuálně i vyučuje. V posledních letech se ve svém výzkumu zaměřuje na problematiku sociálních aspektů klimatické krize a sleduje, jak česká společnost reaguje na proměny socio-přírodního prostředí v důsledku narůstajícího sucha. Současné koncepty environmentální antropologie propojuje s analýzou infrastrukturních sítí a systémů vědění. Důležitá je pro ni interdisciplinarita, proto v rámci projektu TAČR - "Příběhy sucha", kde je hlavní řešitelkou, úzce spolupracuje s badateli z oblasti přírodních věd.

Hana Müllerová je vědecká pracovnice a vedoucí Oddělení veřejného práva v Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, kde se specializuje na právo životního prostředí a klimatické právo.

Jiří Zicha je odborným asistentem Ústavu regionálního rozvoje, veřejné správy a práva na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kde vyučuje právní obory, včetně práva životního prostředí.

Share this page