Seminars
23. 11. 2020
16:00, online (Zoom)

Čtou dnešní děti ještě vůbec knihy? A proč by měly? Nevytlačilo čtení knížek brouzdání po internetu? Sociolog Jiří Šafr a socioložka Magdalena Gorčíková uspořádají v rámci projektu Čtení a psaní školáků online přednášku, ve které se zaměří na to, jaké knihy dnes děti čtou a jak se to projevuje v jejich životě. Prezentovány budou výsledky z výzkumů podpořených z GA ČR, TA ČR, CSDA OPVVV a Strategie AV ČR 21.

Ilustrace: Pixabay.com

Záznam přednášky: https://youtu.be/ATUCYWARAME

Žijeme v digitalizovaném informačním světě, mnozí v souvislosti s jeho přesunem do prostředí internetu hovoří o zániku psaného slova i zájmu o tištěná média, knihy nevyjímaje. Někteří vědci dokonce poukazují na důsledek této digitalizace, a to snižování mentálních schopností u nejmladší generace, která je takřka od narození neustále na internetu. Přednáška bude zaměřena na dosavadní výsledky vlastního dlouhodobého panelového výzkumu žáků, sledovaných od první do šesté třídy, a jejich rodičů. Představíme také poznatky mezinárodních výzkumů čtenářské gramotnosti. Budeme se ptát, kdo z žáků čte knihy, jaké k tomu mají doma podmínky a jaké má čtenářství důsledky. Konkrétně: Kolik z volného času věnují děti čtení knih oproti surfování na internetu? Závisí záliba ve čtení na typu rodiny, ze které dítě pochází? Je dětské čtenářství podmíněno vedle vzdělání rodičů i tím, jaké je v rodině čtenářské prostředí? A jak takové čtenářsky podnětné milieu vypadá? Má čtení nějaký vliv na kognitivní vývoj dítěte, jeho jazykové schopnosti a obecně úspěšnost ve škole?

Přednáška proběhne online prostřednictvím snadno přístupné webové aplikace Zoom. Registrace probíhá prostřednictvím e-mailu tiskove@soc.cas.cz.

Share this page