Other publication
Sunega, Petr, Kubala, Petr, Lux, Martin, Macek, Martin. 2021. „Datové zdroje pro srovnání kupních a odhadních cen nemovitostí.“ Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., ISBN 978-80-7330-392-1. (výzkumná zpráva)

Obsahem první části dvoudílné studie, která je výstupem z projektu „Zvýšení transparentnosti hypotečního trhu v ČR rozšířením datové základny pro sledování a odhad cen nemovitostí“ podpořeného Technologickou agenturou ČR (TAČR) pod číslem TL03000212, je popis a definice dat o nemovitostech (včetně odhadních cen) sbíraných jedním z hlavních poskytovatelů hypotečních úvěrů v ČR, Českou spořitelnou, a.s., a popis a definice dat o nemovitostech (včetně kupních cen) shromažďovaných a evidovaných ČÚZK. Cílem této části studie je upozornit na problémy spojené se sběrem dat i jejich analýzou; například poukázat na možnosti jejich propojení s dalšími (externími) daty nebo na problémy s jejich filtrací, čištěním.

Share this page