Chapter in monograph
Šafr, Jiří. 2022. „Obecné volnočasové orientace - vnitřní struktura aktivit volného času dětí a její souvislosti.“ Pp. 104 - 118 in Michal Kaplánek (ed.). Volný čas dětí staršího školního věku. Vybrané výsledky výzkumu volného času a životního stylu dětí ve věku 11-15 let a jejich využití v pedagogice. České Budějovice: Nakladatelství Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 173 s. ISBN 978-80-7394-934-1. Available from: https://nju.jcu.cz/knihy/item?id_book=48.
Share this page