Project duration: 
2023 - 2027

Výzvy spojené s integrací cizinců jsou velmi důležité a aktuální v mnoha společnostech světa. Negativní postoje k cizincům jsou spojeny se sociálními problémy jako je rasismus, diskriminace, sociální vyloučení, kriminalita a extremismus. Hlavním cílem tohoto projektu je zkoumat vliv vzdělávání a třídního/školního prostředí na rozvoj postojů k cizincům. Literatura o liberalizačním účinku vzdělávání rozlišuje tři kauzální mechanismy: zlepšování kognitivních schopností, osvojování liberálních hodnot a získávání pocitu, že má jedinec život pod kontrolou. Cílem projektu je testovat všechny tři kauzální mechanismy na panelových datech, která budou sebrána průběžně během čtyř let na reprezentativním vzorku středních škol.

Výzkumný tým sídlí v ul. Pštrossova, Praha 1.

Topics: 
human relations
civil society
social inequalities
education
Grant agency: 
Czech Science Foundation (GACR)
Department: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 1, zobrazeno 1 - 1)

Hanzlová, R., Raudenská, P.

The Satisfaction with Life Scale (SWLS) is one of the most commonly used instruments for measuring life satisfaction.

Téma:
methodology, health
Oddělení:
Social Stratification
Typ publikace:
Article with impact factor