Seminars
14. 12. 2023
ve 14:00 hodin, zasedací místnost 207, Jilská 1, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. si vás dovoluje pozvat na podzimní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

Dočasnost ochrany a (ne)začleňování. Aktuální výzvy spojené s integrací ukrajinských uprchlíků v ČR

YANA LEONTIYEVA, OLGA ZHMURKO

Ačkoliv Česká republika má poměrně bohatou zkušenost s ukrajinskou migrací a většina odborníků nepovažuje začlenění Ukrajinců do české společnosti za problémové, bezprecedentně vysoký příliv ukrajinských uprchlíků po únoru 2022 se ukázal jako velká výzva. Systémové nedostatky, na něž rapidní nárůst uprchlíků poukázal, byly z velké míry tlumené obrovskou solidaritou obyčejných lidí, kteří se zapojili do pomoci. V čem jsou současní ukrajinští uprchlíci odlišní od svých spoluobčanů, kteří žijí v ČR již delší dobu? Jak vypadá začlenění ukrajinských uprchlíků do české společnosti po téměř dvou letech? Co se (ne)podařilo vyřešit? Jaké výzvy pro český vzdělávací systém, zdravotnictví a trh práce můžeme očekávat v dalších letech? Tyto a další otázky budeme diskutovat na základě dostupných statistik, několika kvalitativních šetření a v neposlední řádě také unikátních dat z panelového šetření ukrajinských uprchlíků, které Sociologický ústav AV ČR realizuje od června 2022.

Yana Leontiyeva a Olga Zhmurko působí v Českém sociálněvědním datovém archivu AV ČR Sociologického ústavu AV ČR a mimo jiné se věnují výzkumu mezinárodní migrace.

Seminář bude probíhat v češtině a není třeba se předem registrovat.

 

Share this page