Pracovní zařazení: 
Vědecký pracovník
Telefon: 
+420 210 310 593
Interní linka: 
593

Životopis

Vzdělání: 
 • 1992 – 1996: Gymnázium Žďár nad Sázavou
 • 1996 – 2001: Filozofická fakulta UK, obor Sociologie, titul Mgr.
 • 2001 – 2007: Filozofická fakulta UK, obor Sociologie, titul Ph.D.
Zaměření: 
 • Metodologie sociologického výzkumu
 • Kognitivní přístupy v sociologickém výzkumu
 • Sociologie veřejného mínění
Pedagogická činnost: 
 • Metody a techniky sociologického výzkumu, FF UK Praha
 • Sociologie veřejného mínění, FF UK Praha
 • Kvalita dotazování v rámci průzkumu, FF UK Praha
 • Datový soubor, FF UK Praha
Zahraniční stáže a studijní pobyty: 
 • Arbeiterkammer Oberösterreich a IFES, Vienna, 29. 11. – 3. 12. 2015.
 • Arbeiterkammer Oberösterreich, Linz, 23. 4. – 26. 4. 2015.
 • Arbeiterkammer Oberösterreich a IFES, Vienna, 19. 3. – 24. 3. 2015.
 • Institut Gute Arbeit Index, Deutsche Gewerkschaftsbund, Berlin , 13. – 17. 10. 2014
 • 12th ESS Train: Prediction of the quality of Survey questions using the program SQP: Improvement of questions and correction for measurement errors. Ljubljana 8. 10. – 9. 10. 2012.
 • Design and evaluation of questionnaires for survey research. Barcelona 10. 12. – 11. 12. 2009.
 • 6th ESS Train: Mixed-Mode Surveys. Ljubljana 30. 4. – 1. 5. 2009.
 • 3rd ESS Train: Sampling in Cross-National Studies. Mannheim 10. 3. – 11. 3. 2008.
 • 1st ESS Train: Designing and Implementing Questionnaires for Gross-National and Gross-Cultural Contexts. Ljubljana 6. 8. – 7. 8. 2007.
 • Cross-national survey design and analysis. Ljubljana 6. 8. – 19. 8. 2006, ECPR Summer School.
Medailonek: 

Vystudoval sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2001 působí jako metodolog v oddělení Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., a současně vede přednášky na Katedře sociologie FF UK; od roku 2013 je jejím vedoucím. Profesně se zaměřuje na metodologii sociologického výzkumu, a to především na problematiku dotazování a jeho kognitivních aspektů, mezi další oblasti odborného zájmu patří teoretické a metodologické aspekty zkoumání veřejného mínění, metodologie výzkumu kvality pracovního života a sociologická analýza role piva a hospod v České společnosti. Výsledky své práce uveřejňuje v odborných publikacích a prezentuje na konferencích a seminářích. Je členem České sociologické společnosti, Stálé pracovní skupiny pro sociální vědy Akreditační komise České republiky a redakční rady Sociologického časopisu.

Všechny publikace

recenzované články

nerecenzované články