14. 12. 2022

Political apologies are recognized as a feature of effective diplomacy, projections of soft power, and instances of transitional justice. They have been found to have a positive effect on justice, trust, and reconciliation. However, the efficacy of apologies has also been ques...

8. 12. 2022

Sociologický ústav si Vás dovoluje pozvat na podzimní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů:

6. 12. 2022
NájemPlus

Sociologický ústav AV ČR si Vás dovoluje pozvat na tiskovou konferenci ke spuštění nové webové platformy NájemPlus (www.najemplus.cz). Jejím cílem je přispět ke zvýšení kvality, jistoty a bezpečí nájemního bydlení v České republice a uká...

5. 12. 2022

Sociological Institute of the Czech Academy of Sciences invites you to the autumn cycle of Sociological seminars.

24. 11. 2022

Sociologický ústav si Vás dovoluje pozvat na podzimní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů:

24. 11. 2022

Sociologický ústav si Vás dovoluje pozvat na podzimní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů:

24. - 25. 11. 2022
Konference k genderově podmíněnému a sexuálním násilí v akademické sféře

V rámci předsednictví České republiky v Radě EU pořádá NKC 24. a 25. listopadu 2022 v Praze mezinárodní konferenci na aktuální téma genderově podmíněného násilí a sexuálního obtěžování v akademické sféře. Konference s názvem „Ending gender-based violence in academia: Toward ge...

22. 11. 2022
Making universities and research organisations safe for students

NKC - gender a věda připravilo debatu, která ukáže mimo jiné úplně nové statistiky o rozšířenosti sexuálního obtěžování a genderově podmíněného násilí na evropských univerzitách. Aktuální data představí experti a expertky z unikátního evropského projektu UniSAFE, na kterém se...

10. 11. 2022

Sociologický ústav si Vás dovoluje pozvat na podzimní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů:

Stránky