Trvání projektu: 
2009 - 2011

Projekt se zaměřuje na fenomén živitelství v České republice po roce 1989, který do současné doby nebyl v české sociologii systematicky zkoumán a který je přitom silně provázán s mnoha oblastmi sociální reality, zejména co se týče organizace soukromého života individuí, fungování rodiny jako sociální instituce a genderových vztahů mezi partnery v rodině. „Živitelství“ není v sociologii ani ve veřejném diskurzu problematizováno, přitom se jedná o sociálně konstruovaný fenomén, který ovlivňuje vznik, reprodukci a legitimizaci sociálních a genderových nerovností v rodině i na pracovním trhu. Porozumění způsobům, jakými je živitelství v současné době v naší společnosti konstruováno, pomůže odhalit povahu těchto nerovností a z nich vyplývajících mocenských vztahů.

Hlavní řešitel: 
Zadavatel: 
GA ČR
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 17, zobrazeno 1 - 10)

Křížková, Alena, Hana Maříková, Hana Hašková, Lenka Formánková

Na pozadí historického vývoje české společnosti a v kontextu teoretických přístupů feministické sociologie ke studiu pracovní a rodinné sféry analyzujeme biografické rozhovory se ženami různých věkových skupin v různých fázích rodinného cyklu i v různých situacích na trhu práce.

Téma:
gender, identita, práce
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Křížková, Alena, Hana Maříková, Radka Dudová, Zdenek Sloboda

The paper focuses on organisations and the conditions for working parents in terms of combining work and care and how those conditions are set up and negotiated in organisations. The research draws on three case studies comparing pairs of companies active in the Czech Republic and in one of the following countries – Germany, France, and Sweden – in the field of engineering.

Téma:
gender, péče, práce, sociální nerovnosti
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
impaktovaný článek
Formánková, Lenka, Křížková, Alena

Článek diskutuje podmínky žen s nízkou kvalifikací kombinovat placenou práci s neplacenou prací v domácnosti v České republice. V analýze jsou zpracovány 3 biografické rozhovory o pracovních drahách se ženami s vyučením. Ekonomické nejistoty a rostoucí míra globální konkurence v oblasti výroby a produkce zvyšují tlak na transformaci a flexibilizaci pracovní síly.

Téma:
gender, práce
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
recenzovaný článek
Křížková, Alena
Téma:
práce, rodina, životní styl
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Maříková, Hana
Téma:
gender, metodologie výzkumu
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
recenzovaný článek
Maříková, Hana

Ve stati se zaměřuji na otázku konstrukce péče o dítě u otců, kteří se v období rodičovské dovolené stali primárními pečovateli. Zajímá mne, jak tito otcové interpetují otcovstí, jak reflektují svou identitu a genderové vztahy v rámci rodiny. Sleduji, jaká schémata a zdůvodnění aktéři při konstrukci sociální reality používají a s jakým "výsledkem".

Téma:
gender, rodičovství
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
impaktovaný článek
Maříková, Hana
Téma:
rodičovství, rodina, sociální politika
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
impaktovaný článek
Formánková, Lenka, Dobrotić, Ivana

This article considers women’s and men’s roles in the labour market and the different ways in which care-work is shared inSlovenia and the Czech Republic.

Téma:
gender, péče, rodičovství, rodina
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
recenzovaný článek
Formánková, Lenka
Téma:
EU, gender, sociální nerovnosti
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
recenzovaný článek
Formánková, Lenka

Recenze knihy Kateřiny Zábrodské s titulem Variace na gender: Poststrukturalismus, diskursivní analýza a genderová identita se zabývá výzkumem genderové identity z perspektivy post-strukturalistického přístupu. Vedle teoretické diskuse vybraných konceptů představuje autorka také jejich aplikaci v rámci vlastního výzkumu, postaveného na principech diskursivní analýzy.

 

Téma:
gender
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
recenzovaný článek

Stránky