Trvání projektu: 
2007 - 2011

Předmětem řešení projektu je odhalování základních rysů regionálních disparit se zřetelem k úloze a významu sociálního a lidského kapitálu v rozvoji území. Projekt ověřuje hypotézy, vyjadřující vztahy mezi faktory socio-ekonomického rozvoje regionů a kvalitou (strukturou)sociálního kapitálu. Výsledkem projektu bude návrh opatření, která by sociální kapitál v regionech stabilizovala a posilovala. Příjemcem koordinátorem je Česká zemědělská univerzita, dalšími příjemci jsou Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta a Sociologický ústav AV ČR v.v.i.

Hlavní řešitel: 
Témata: 
ekonomie
Zadavatel: 
ministerský projekt

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 8, zobrazeno 1 - 8)

Vajdová, Zdenka (ed.)

Cílem publikace je analýza role sociálního kapitálu a jeho jednotlivých složek při překonávání důsledků ekonomické krize obyvatelstvem. Text se soustředí na detailní analýzu obyvatelstva Kraje Vysočina, v němž se předpokládá vysoká úroveň sociálního kapitálu, a Ústeckého kraje, s předpokládanou nízkou úrovní sociálního kapitálu.

Téma:
důvěra/sociální koheze, ekonomie, občanská společnost, politika (a postoje k politice), regiony, sociální kapitál, sociální nerovnosti
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Mikešová, Renáta

Cílem publikace je analýza role sociálního kapitálu a jeho jednotlivých složek při překonávání důsledků ekonomické krize obyvatelstvem. Text se soustředí na detailní analýzu obyvatelstva Kraje Vysočina, v němž se předpokládá vysoká úroveň sociálního kapitálu, a Ústeckého kraje, s předpokládanou nízkou úrovní sociálního kapitálu.

Téma:
regiony
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Čermák, Daniel, Jana Stachová, Věra Patočková

Cílem publikace je analýza role sociálního kapitálu a jeho jednotlivých složek při překonávání důsledků ekonomické krize obyvatelstvem. Text se soustředí na detailní analýzu obyvatelstva Kraje Vysočina, v němž se předpokládá vysoká úroveň sociálního kapitálu, a Ústeckého kraje, s předpokládanou nízkou úrovní sociálního kapitálu.

Téma:
regiony, sociální kapitál
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Kostelecký, Tomáš, Josef Bernard

Cílem publikace je analýza role sociálního kapitálu a jeho jednotlivých složek při překonávání důsledků ekonomické krize obyvatelstvem. Text se soustředí na detailní analýzu obyvatelstva Kraje Vysočina, v němž se předpokládá vysoká úroveň sociálního kapitálu, a Ústeckého kraje, s předpokládanou nízkou úrovní sociálního kapitálu.

Téma:
ekonomie, regiony, sociální kapitál, životní úroveň
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Bernard, Josef, Daniel Čermák, Tomáš Kostelecký, Renáta Mikešová, Zdenka Vajdová

Cílem publikace je analýza role sociálního kapitálu a jeho jednotlivých složek při překonávání důsledků ekonomické krize obyvatelstvem. Text se soustředí na detailní analýzu obyvatelstva Kraje Vysočina, v němž se předpokládá vysoká úroveň sociálního kapitálu, a Ústeckého kraje, s předpokládanou nízkou úrovní sociálního kapitálu.

Téma:
ekonomie, regiony, sociální kapitál, životní úroveň
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Stachová, Jana, Josef Bernard, Daniel Čermák

Jakou roli může hrát sociální kapitál v teoriích regionálního rozvoje? Jaké jsou souvislosti sociálního kapitálu v České republice? Jaký vztah je mezi sociálním kapitálem jednotlivců a jejich sociodemografickým, sociokulturním, socioekonomickým a teritoriálním zázemím? A jak si stojí české regiony v úrovni sociálního kapitálu v kontextu evropských regionů?

Téma:
občanská společnost, politika (a postoje k politice), regiony, životní styl
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Čermák, Daniel, Stachová, Jana

Cílem tohoto textu bylo identifikovat faktory, jež pomáhají vysvětlit důvěru ve vybrané politické instituce České republiky. Jako teoretický rámec pro toto zkoumání byl využit life-time learning model, který spojuje kulturní a institucionální přístupy při vysvětlování důvěry v instituce.

Téma:
metodologie výzkumu, politika (a postoje k politice), veřejné mínění
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Bernard, Josef, Daniel Čermák, Tomáš Kostelecký, Renata Mikešová, Věra Patočková, Jana Stachová, Zdenka Vajdová
Téma:
ekonomie, regiony, sociální kapitál
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
odborná kniha / monografie