kapitola v knize / monografii
Dudová, Radka. 2008. „Flexibilita práce, marginalizace a soukromý život: nová rizika a šance.“ Pp. 293-306 in Dudová, Radka (ed.). Nové šance a rizika: Flexibilita práce, marginalizace a soukromý život u vybraných povolání a sociálních skupin. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 308 s. ISBN 978-80-7330-138-5.

Kapitola shrnuje výsledky deseti kvalitativních studií různých povolání a sociálních skupin. Zaměřuje se zejména na dva fenomény, jimiž se vyznačuje soudobý trh práce: zvyšující se flexibilitou pracovních trhů a pracovních podmínek a marginalizací určitých skupin na pracovním trhu. Na zkoumaných případech ukazuje jejich podoby v ČR.

 

Left

Oddělení: 
Témata: 
gender
práce
rodičovství
sociální nerovnosti
Sdílejte tuto stránku