nerecenzovaný článek
Křížková, Alena, Hochschild, Arlie

Leaving Berkeley after 35 years: An Interview with Arlie Hochschild

Křížková, Alena, Hochschild, Arlie. 2006. „Leaving Berkeley after 35 years: An Interview with Arlie Hochschild.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 7 (2): 63-68. ISSN 1213-0028.

V květnu 2006 jsem pracovala na výzkumném projektu na univerzitě v Berkely. Zde jsem potkala Arlie Hochschild, jejíž pětatřícetiletá kariéra profesorky sociologie na univerzitě v Berkely se tehdy právě chýlila ke závěru. Měla jsem příležitost navštívit jeden z jejích kursů a diskutovat s ní výzkumnou metodologii a přístupy k zaznamenávání výsledků výzkumu. Také jsme spolu mluvily o rozdílech v Americkém a Českém gender regime. Tehdy mne napadlo se ji požadat, zda by byla ochotna poskytnout tomuto časopisu rozhovor a ona souhlasila. Arlie je díky svým ználostem a zkušenostem schopna jasně a výstižně analyzovat, formulovat a předkladat originální myšlenky tykající se každodenního života. Do oblasti sociologie zavedla koncepty jako the second shift, the stalled revolution, management of emotions, emotional work, the time bind, a mnoho dalších.