kapitola v knize / monografii
Stöckelová, T. 2021. „Přepisování viru: Jak věda dělá skutečnost (nejen) v době epidemického rozrušení.“ . Pp. 388-404 in A. Koubová, E. Poláčková (eds.). Terény performance. Praha: Nakladatelství AMU.
Sdílejte tuto stránku