Project duration: 
2002 - 2004

Cílem projektu je analyzovat socio-ekonomické hodnoty a normy chování české populace v procesu přibližování standardům zemí EU. Vstup České republiky do EU se totiž netýká jen právní a ekonomické oblasti, ale také běžných pracovních a spotřebních návyků, chování institucí a postojů občanů k vlastní odpovědnosti a očekávání od státu. Protože jde o složitý a mnohorozměrný jev, výzkum by se měl opírat o kontrastní porovnání v těchto rozměrech: 1. srovnání sebeprezentace v politické rétorice, mediích a výzkumech veřejného mínění s externími expertními poznatky; 2. srovnání postojů a očekávání naší populace se zeměmi EU; 3. dynamika postojů a její konzistence či inkonzistence s vývojem společnosti; 4. konfrontace představ názorových vůdců a představitelů důležitých skupin, zejména politiků, administrátorů a podnikatelů. Výzkum se bude opírat o širokou informační základnu a kombinovat kvantitativní a kvalitativní metody. Budou v něm využity metody moderní ekonomické sociologie, výzkumu institucí a sociálních aktérů a také sociální antropologie a socio-ekonomické historie.

 

Proměny socio-ekonomických hodnot v procesu přibližování ČR k EU. Zadavatel: Grantová agentura ČR, doba řešení: 2003-2005. Řešitel: Jiří Večerník, spolupracovníci: Zdeněk R. Nešpor, Radka Radimská. 

Grant agency: 
Czech Science Foundation (GACR)

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 33, zobrazeno 1 - 10)

Nešpor, Zdeněk R., Jiří Večerník (eds.)

The volume presents a study of some of the central dimensions of the complex changes Czech
society has experienced in connection with the transformation after 1989 and the country’s accession
to the European Union. It expands on standard mainstream economic, sociological and political
science approaches to also take into account the historical dimensions of these processes.

Téma:
economics, EU, politics (and political attitudes), transformation
Oddělení:
Economic and Religious Studies
Typ publikace:
Monograph
Nešpor, Zdeněk R.

In the paper the author describes sociological understanding of the disparities between ideologies of Czech transformation and its social, economic and political reality.

Téma:
economics, politics (and political attitudes), social inequalities, transformation
Oddělení:
Economic and Religious Studies
Typ publikace:
Chapter in monograph
Skovajsa, Marek

The volume provides sociological interpretation of policie and institutions in the period of Czech transformation and accession of the Czech Republic to the European Union, as well as involved value bacgrounds.

Téma:
EU, media, politics (and political attitudes), transformation
Oddělení:
Press and Publications Department
Typ publikace:
Chapter in monograph
Skovajsa, Marek

The volume provides sociological interpretation of policie and institutions in the period of Czech transformation and accession of the Czech Republic to the European Union, as well as involved value bacgrounds.

Téma:
economics, EU, transformation
Oddělení:
Press and Publications Department
Typ publikace:
Chapter in monograph
Večerník, Jiří

The volume provides sociological interpretation of policie and institutions in the period of Czech transformation and accession of the Czech Republic to the European Union, as well as involved value bacgrounds.

Téma:
migration and mobility, work, public policy
Oddělení:
Economic and Religious Studies
Typ publikace:
Chapter in monograph
Večerník, Jiří

The volume provides sociological interpretation of policie and institutions in the period of Czech transformation and accession of the Czech Republic to the European Union, as well as involved value bacgrounds.

Téma:
social policy
Oddělení:
Economic and Religious Studies
Typ publikace:
Chapter in monograph
Nešporová, Olga

The volume provides sociological interpretation of policie and institutions in the period of Czech transformation and accession of the Czech Republic to the European Union, as well as involved value bacgrounds.

Téma:
EU, family, social policy, transformation
Oddělení:
Economic and Religious Studies
Typ publikace:
Chapter in monograph
Večerník, Jiří

The volume provides sociological interpretation of policie and institutions in the period of Czech transformation and accession of the Czech Republic to the European Union, as well as involved value bacgrounds.

Téma:
social policy, transformation
Oddělení:
Economic and Religious Studies
Typ publikace:
Chapter in monograph
Straková, Jana

In international comparative studies exhibits the Czech education system strenghts but also many weaknesses. Czech society is not aware of those weaknesses and is fully satisfied with the quality of Czech education system. This satisfaction could compromise the competitive strangth of Czech school leavers at the global labour market.

Téma:
work, public policy, education
Oddělení:
Economic and Religious Studies
Typ publikace:
Chapter in monograph
Holub, Petr, Marek Skovajsa

The volume provides sociological interpretation of policie and institutions in the period of Czech transformation and accession of the Czech Republic to the European Union, as well as involved value bacgrounds.

Téma:
public policy, health
Oddělení:
Press and Publications Department
Typ publikace:
Chapter in monograph

Pages