Project duration: 
2004 - 2006

Hlavním cílem projektu je studovat rozdíly ve fungování regionů, které v tomto projektu chápeme jako jejich schopnost reagovat na sociální, ekonomické a politické změny, které zasahují českou společnost v období post-komunistické transformace, prohlubující se evropské integrace a vzrůstajícího vlivu globalizace, a analyzovat příčiny existujících rozdílů. Soustředíme se na tři hlavní typy potenciálních vysvětlujících faktorů: politickou kulturu, sociálně-ekonomické a institucionální faktory. V prvním kroku zmapujeme ekonomické, sociální a politicko-kulturní rozdíly mezi regiony České republiky. Poté identifikujeme hlavní aktéry na regionální úrovni, a prostřednictvím sociologického šetření analyzujeme jejich sociální, politické a ekonomické zázemí, hodnotové orientace a preference, pokud jde o hlavní směry rozvoje jejich regionu a fungování regionálních institucí. Provedeme srovnávací analýzu fungování regionálních institucí, a také sekundární analýzy dat z výzkumů veřejného mínění shromážděných v Sociologickém datovém archivu se zaměřením identifikaci meziregionálních rozdílů v politické kultuře populace. Shromážděná data nám umožní analyzovat vzájemné vztahy mezi fungováním regionálních politických institucí, chováním a preferencemi regionálních politických elit na straně jedné a ekonomickým, sociálním a politicko-kulturním kontextem, v němž se tyto nové regionální instituce utvářejí na straně druhé.

 

Principal investigator: 
Grant agency: 
Czech Science Foundation (GACR)

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 22, zobrazeno 1 - 10)

Kostelecký, Tomáš, Jana Vobecká (eds.)

This study presents an analysis of the characteristics, opinions and attitudes of regional elites in the Czech Republic. It is based on an empirical survey conducted in the autumn of 2004, just before the elections to the regional assemblies were held.

Téma:
elites, politics (and political attitudes), regions, public administration
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Monograph
Vobecká, Jana

The chapter looks at political, administrative, economic and cultural elites in the regions of the Czech Republic, focusing especially on the strenght of their ties to the place of residence, gender representation, age structure, educational level, employment and economic position.

Téma:
politics (and political attitudes), regions
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Chapter in monograph
Čermák, Daniel

This chapter describes political careers of regional elites between years 1988 and 2004. There was created typology of 7 types of political careers on the basis of similarity. Political career is comprehended as moving between particular levels of municipal, district, regional and national self-government and public administration.

Téma:
elites, politics (and political attitudes), regions, public administration
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Chapter in monograph
Patočková, Věra

The first part of this chapter is focused to a topic of value preferences. The Inglehart`s four-item battery for measurement of materialism and postmaterialism in the society was used. The second part of the chapter is centered on regional elites` attitudes. It is based on answers of respondents to wide battery of twenty questions, in which respondents were asked about their opinions of various topics of social issues. At first, the opinion of regional elites in general is presented.

Téma:
value orientations, politics (and political attitudes), regions
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Chapter in monograph
Stachová, Jana

The regional elites express a higher level of generalized and institutional trust in comparison with the average among the Czech population. The cause of this difference can be found in the income inequalities and in the level of education. The regional elites express also a greatest degree of civic participation than the Czech population, they are more politically and civically active. The results of analysis show also the differences between particular types of the regional elites.

Téma:
elites, civil society, politics (and political attitudes), regions
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Chapter in monograph
Illner, Michal

Opinion of regional elites on the new system of regional government introduced in the Czech Republic in 2001 is analyzed, based on a 2004 survey. Opinion on the reasons which stood behind the reform, on success of the new system, on adequacy of the responsibilities entrusted to the regional authorities and on obstacles these authorities have been facing are the main issues covered by the paper. Views of the elites are compared with those of the citizens.

Téma:
elites, politics (and political attitudes), regions, public administration
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Chapter in monograph
Kostelecký, Tomáš

The opinions of the regional elite on the development possibilities of the regions were analyzed. Most of respondents are optimistic. The effort in gaining the money from EU funds, preferential support for domestic small and medium enterprises, and the support for the development of tourism was most often mentioned as the main development priorities the regions should concentrate.

Téma:
politics (and political attitudes), regions, public policy
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Chapter in monograph
Vajdová, Zdenka

Based on the data of the research Regional Elites 2004 a measure of cooperation importance is counted. It indicates an ability to cooperate with the different actors influencing regional decision-making. It could be useful for a comparison with the other groups of elites. Regional elite’s opinion on municipalities amalgamation that is considered as a solution for problem of local government efficiency is presented in the text.

Téma:
politics (and political attitudes), regions, public administration
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Chapter in monograph
Sedláčková, Markéta
Téma:
trust/social cohesion
Oddělení:
Value Orientations in Society
Typ publikace:
Public event or educational activity
Sedláčková, Markéta
Téma:
lifestyle
Oddělení:
Value Orientations in Society
Typ publikace:
Public event or educational activity

Pages