Project duration: 
2007

Vedoucí projektu:

Prof. Dr. Heiko Pleines

Forschungsstelle Osteuropa (Research Centre for East European Studies), Universität Bremen

E-mail: pleines@uni-bremen.de

 

Národní partneři:

Dr. Monika Čambáliková, Sociologický ústav Slovenksé akademie věd

E-mail: monika.cambalikova@savba.sk

Joanna Einbock, Koszalin Institute of Comparative European Studies

E-mail: jeinbock@kices.org

Brigitte Krech, European Consulting – Research (Brüssel)

E-mail: brigittekrech@yahoo.com

Dr. Zdenka Mansfeldová, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

E-mail: Zdenka.Mansfeldova@soc.cas.cz

 

Trvání projektu: duben 2007 - prosinec 2007

 

Projekt zkoumá integraci odborů z nových členských zemí – Polska, České republiky a Slovenské republiky do příslušných orgánů EU. Je zaměřen především na získání poznatků o praktických zkušenostech zástupců odborů. V projektu budou osloveni zástupci odborů ze všech tří vybraných zemí s cílem získat poznatky o jejich zkušenostech a hodnocení vlastní role v systému reprezentace zájmů na úrovni EU. Kromě toho budou dotazováni členové evropského sociálního dialogu (zástupci odborů a zaměstnavatelů), zástupci EU institucí a experti na jejich názor na úlohu odborů v EU. Pro lepší pochopení a stanovení specifik bude využito srovnání s působením odborů ze starých členských zemí.

 

Principal investigator: 
Grant agency: 
International project
Department: