Published: 5. 3. 2014
Tenders

Vyhlašujeme výběrové řízení na pozice asistent/asistentka mentoringového programu, koordinátor/koordinátorka komunikačních aktivit v oblasti gender a věda, výzkumný asistent/asistentka a asistent/asistentka týmu.

Národní kontaktní centrum – ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., vyhlašuje výběrové řízení na pozici asistenta-asistentky mentoringového programu, koordinátor-koordinátorka komunikačních aktivit v oblasti gender a věda, výzkumný asistent-asistentka a asistent-asistentka týmu

1. Pozice asistent/asistentka mentoringových programů

(úvazek 1,0)

Náplň práce:

- administrativní zajištění chodu programů
- organizace mentoringových aktivit (prezentací na školách, školení, seminářů, exkurzí, evaluací)
- správa a aktualizace webových stránek programů a jejich facebookových skupin
- komunikace s vysokými a středními školami (se studentkami středních a vysokých škol, se začínajícími a seniorními vědkyněmi, s vedením středních a vysokých škol)
- nábor účastnic a účastníků mentoringových programů
- komunikace se zahraničními partnery mentoringového programu pro začínající vědkyně

Požadujeme:

- spolehlivost a pečlivost
- komunikační dovednosti (schopnost komunikace s cílovými skupinami mentoringových programů – viz výše)
- schopnost pracovat v týmu
- výborná znalost anglického jazyka v psaném i mluveném projevu (nutná pro komunikaci se zahraničními partnery programu) 
- ochota jezdit na služební cesty po ČR
- základní znalost práce se sociálními sítěmi

Forma spolupráce:

- nástup od 1. 4. 2014
- pracovní smlouva na dobu určitou do 31. 12. 2017

 

2. Pozice koordinátor/koordinátorka komunikačních aktivit v oblasti gender a věda

(úvazek 1,0)

Náplň práce:

- vytvoření koncepce a zajišťování již zavedených popularizačních aktivit
- vytvoření a organizační zajištění nových popularizačních aktivit a spolupráce s dalšími popularizačními projekty
- aktivní oslovování médií s cílem zvýšit informovanost o činnosti NKC – ženy a věda a tématu gender a věda
- samostatné prezentace projektu, moderace akcí
- vytvoření komunikačního plánu a aktivní oslovování vysokoškolských a výzkumných institucí a vědeckých pracovníků a pracovnic v oblasti tzv. kulturní a institucionální změny pro genderovou rovnost
- zajištění komunikačních aktivit v KLUBU NKC

Požadujeme:

- vynikající komunikační a prezentační dovednosti i psaný projev
- organizační schopnosti
- samostatnost a schopnost rozvíjet projekt, kreativita
- ukončené vysokoškolské vzdělání, nejlépe v oboru sociálních věd a komunikace
- znalost prostředí / orientace ve vědeckém, akademickém a vysokoškolském prostředí 
- genderová citlivost (vzdělání v oboru genderových studií výhodou)
- zkušenost v oblasti komunikace /popularizace (vědy) a spolupráce s médii výhodou

Forma spolupráce:

- nástup od 1. 4. 2014
- pracovní smlouva na dobu určitou do 31. 12. 2015

 

3. Pozice výzkumný asistent-asistentka

(úvazek 0,5)

Náplň práce:

- asistence při realizaci výzkumů v oblasti genderu a vědy, genderových aspektů vědeckých kariér a podobných témat
- zpracovávání rešerší a podkladů, zpracování dat kvalitativní i kvantitativní povahy, realizace hloubkových rozhovorů
- další podpora výzkumného týmu

Požadujeme:

- spolehlivost a pečlivost
- výborná znalost anglického jazyka v psaném i mluveném projevu
- znalost kvalitativních a kvantitativních metod sociologického výzkumu
- orientace v oblasti sociologie genderu, případně genderu a vědy výhodou
- VŠ vzdělání minimálně bakalářského stupně

Forma spolupráce:

- nástup od 1. 4. 2014
- pracovní smlouva na dobu určitou do 31. 12. 2015
- možná flexibilní pracovní doba či částečně práce z domova

 

4. Pozice asistent-asistentka

(úvazek 0,5)

Náplň práce:

- zpracování podkladů pro účetnictví
- aktualizace a správa databáze kontaktů
- správa hromadné korespondence
- další administrativní podpora pro tým NKC-ŽV

Požadujeme:

- spolehlivost a pečlivost
- dobré komunikační a organizační schopnosti
- velmi dobrou schopnost pracovat s programy MS Office (především Excel, Word - včetně funkce hromadná korespondence)
- znalost angličtiny

Forma spolupráce:

- nástup od 1. 4. 2014
- pracovní smlouva na dobu určitou do 31. 12. 2014

V případě zájmu zašlete svůj strukturovaný životopis a motivační dopis (max.1 str.) (netýká se uchazečů-uchazeček o pozici asistent/asistentka) nejpozději do 10. 3. 2014 na e-mailovou adresu: marcela.linkova@soc.cas.cz.

Za projevený zájem o spolupráci předem děkujeme. Potenciální kandidáti a kandidátky na pozice budou pozváni na základě vyhodnocení strukturovaného životopisu a motivačního dopisu k ústnímu pohovoru. Očekáváme, že potenciální kandidáti a kandidátky na pozice si pro druhé kolo výběrového řízení připraví úkol dle zadání, které zašleme s pozvánkou k pohovoru (netýká se uchazečů-uchazeček o pozici asistent/asistentka).

NKC – ŽV ve svém kolektivu rádo přivítá kolegy-muže.

Dotazy k výběrovému řízení směřujte na vedoucí Národního kontaktního centra – ženy a věda Mgr. Marcelu Linkovou nebo na vedoucí mentoringového programu NKC-ŽV Mgr. Kateřinu Cidlinskou.

 

Kontakt:

Marcela Linková
vedoucí Národního kontaktního centra - ženy a věda
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Jilská 1, 110 00, Praha 1
tel.: 222 222 322
e-mail: marcela.linkova@soc.cas.cz
web: www.zenyaveda.cz

 

Kateřina Cidlinská
vedoucí mentoringového programu NKC-ŽV
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Jilská 1, 110 00, Praha 1
tel.: 222 222 322
e-mail: katerina.cidlinska@soc.cas.cz
web: www.zenyaveda.cz

 

Kancelář (místo práce): Linhartská 4, Praha 1

Share this page