Conferences
21. - 22. 5. 2014
v prostorách Akademie věd České republiky, Národní 1009/3, 110 00 Praha 1, sál 206

Česká demografická společnost ve spolupráci s Katedrou demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Sociologickým ústavem Akademie věd ČR, Katedrou demografie Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze, Českým statistickým úřadem a Population Europe pořádá XLIV. konferenci na téma Sčítání a my.

Konference bude spojena s připomenutím 50. výročí založení České demografické společnosti a s vernisáží výstavy Population Europe připravené ve spolupráci s Max Planck Society a firmou Archimedes Exhibitions.

21/5/2014

8:30 Registrace

10:00 Zahájení konference (J. Rychtaříková), Úvodní slovo k 50. výročí České demografické společnosti (Z. Pavlík)
Sčítání a my: budoucnost, současnost, historie… (předsedající: Jitka Langhamrová)

Detailní program naleznete zde:

https://sites.google.com/site/cdskonference2014/

 

 

Share this page