Conferences
11. 6. 2014
od 14 hod. v Akademickém konferenčním centru Husova 4a, Praha 1

Diverzita představuje různorodost na straně zaměstnanců i klientů. Jde o různorodost zejména z hlediska genderu, věku a etnicity/národnosti.

O rozmanitosti a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti s MPSV a firmou Linet

Diverzita představuje různorodost na straně zaměstnanců i klientů. Jde o různorodost zejména z hlediska genderu, věku a etnicity/národnosti. Řízení diverzity je strategický řídící přístup zaměřený na uvážlivé využívání různorodosti osob a organizačního prostředí. Jeho cílem je vytvořit podmínky, ve kterých mohou všichni zaměstnanci rozvíjet své schopnosti a dosáhnout optimálního výkonu k užitku všech zainteresovaných stran. Výzkumy ukazují, že diverzita má pozitivní dopady na socioekonomické výsledky, pokud je doprovázena podporou slaďování pracovního a soukromého života zaměstnaných osob.

Cílem našeho projektu je vytvořit metodiku, která bude návodem, jak v závislosti na oboru, velikosti podniku a situaci na pracovišti nastavit cíle rozvoje diverzity a jakými opatřeními jich může být dosahováno.

Představíme projekt Metodika řízení diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti, finančně podpořený Technologickou agenturou ČR. Ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a firmou Linet, spol. s r.o., bude probíhat audit diverzity a vývoj metodiky.

Zodpovíme následující otázky:

  • Co se rozumí pod pojmem diverzita na pracovišti a jaké může přinášet výhody?
  • Jak mohou zaměstnavatelé podpořit zaměstnance při slaďování práce a rodiny?
  • Jak bude probíhat audit diverzity na MPSV a ve firmě Linet, spol. s r.o.?
  • K čemu může sloužit metodika řízení diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti a proč ji MPSV podporuje?

Na tiskové konferenci vystoupí:

  • ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová,
  • HR specialistka firmy Linet, spol. s r.o. Petra Michálková
  • a za řešitelský tým projektu: PhDr. Alena Křížková, Ph.D. a Mgr. et Mgr. Lenka Formánková.

Tiskovou konferenci bude moderovat Mgr. Petra Janíčková.

Svou účast prosím potvrďte na e-mail: eva.nechvatalova@soc.cas.cz.

Webové stránky projektu http://diverzita.soc.cas.cz/

Share this page