Published: 24. 3. 2016
Media

Naše socioložka Romana Volejníčková hovořila s Barborou Tachecí na ČRo Plus o tom, jaké dopady má rozdílné odměňování žen a mužů na výši jejich důchodů.

„Důchodový systém do určité míry kompenzuje dobu, kterou žena strávila na rodičovské dovolené. Takzvaná náhradní doba důchodového pojištění je pro výpočet důchodu vnímána jako období účasti na pracovním trhu a jako období, kdy žena odváděla do důchodového pojištění určitou částku. Nicméně to není ekvivalent pro to, kdyby žena chodila po dobu rodičovské do práce.“

Celý rozhovor je dostupný zde (čas 32:50).

Share this page