Workshops
17. 9. 2018
9:30-17:30, Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

Srdečně zveme na workshop "Společenské aspekty klimatické změny a lokální adaptace" s podtitulem "Klimatická změna a města", pořádaný oddělením Lokální a regionální studia Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.

Klimatická změna je fenomén, při jehož výzkumu se často potkávají přírodní, technické a sociální vědy. Na mnoha pracovištích, která se problematice věnují, proto spolupracují odborníci a odbornice z různých disciplín. Experti z rozličných oborů se ale potkávají také v debatách vedených v akademické i občanské sféře, například o možných reakcích na globální a lokální projevy klimatické změny. Workshop si klade za cíl diskutovat právě společenské stránky této široké problematiky a roli sociálních věd v debatách o klimatické změně.

Workshop je otevřený odborníkům a odbornicím, ale i účastníkům z řad širší veřejnosti, které zajímá debata na témata, jako jsou:

  • vnímání klimatické změny širokou veřejností
  • města a lokální projevy klimatických změn
  • městské adaptace na klimatickou změnu
  • individuální adaptace na dopady klimatické změny
  • praktiky a životní styly ohleduplné k přírodě
  • nerovnost a zranitelnost (vulnerability) populací, environmentální nespravedlnost


PROGRAM WORKSHOPU
9:00-9:30 Registrace
9:30 Zahájení

9:30–10:30 Úvodní přednáška
Dr Kerstin Krellenberg (Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ, Leipzig)
Planning and Implementing Adaptation to Climate Change – Insights on processes, methods and measures

10:30–11:00 Přestávka na kávu

11:00–12:30 SEKCE 1 Klimatická změna: lokální a městské perspektivy

Eliška Lorencová
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. (CzechGlobe)
Dopady změny klimatu na život ve městech, možná adaptační řešení

Tereza Aubrechtová
Katedra fyzické geografie a geoekologie, Ostravská univerzita
Bariéry adaptace měst na změny klimatu

Mikuláš Černík
Katedra environmentálních studií, Masarykova univerzita
Hnědé uhlí a klimatická spravedlnost

12:30–13:30 PŘESTÁVKA NA OBĚD

13:30–14:25 SEKCE 2 Sociální vědy a studium reakcí na klimatickou změnu I.

Tomáš Chabada
Katedra environmentálních studií, Masarykova univerzita
Jaké sociální a kulturní faktory souvisejí s klimatickými postoji a chováním?

Marta Kolářová
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Klimatická změna a udržitelný životní styl

14:25–14:45 Přestávka na kávu

14:45–15:40 SEKCE 3 Sociální vědy a studium reakcí na klimatickou změnu II.

Renata Svobodová
Katedra environmentálních studií, Masarykova univerzita
Změna klimatu pohledem české veřejnosti – jak ji vnímá a jak ji komunikovat

Renata Mikešová, Hana Daňková
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Co přináší sociologie do zkoumání reakcí měst na klimatickou změnu v České republice?

15:40–16:00 Přestávka na kávu

16:00–17:15 Společná debata na téma Adaptace na klimatickou změnu – lokální a individuální řešení globálních problémů?

17:15–17:30 Závěrečné shrnutí

 

Aktivní účast publika, včetně nastolení dalších otázek, je velmi vítána ve všech částech workshopu, v odpolední debatě i v diskuzích k příspěvkům!

Úvodní přednáška (Dr Kerstin Krellenberg) a diskuze bude vedena v anglickém jazyce bez tlumočení.

Těšíme se na setkání!

 

Účast na konferenci je bez poplatku, vzhledem k omezené kapacitě konferenčního sálu je však nutná registrace. V případě zájmu o účast pošlete, prosím, zprávu na email workshop2018@soc.cas.cz, a to nejpozději do 6. 9. 2018.

 

Share this page