Other publication
Křížková, Alena, Hana Hašková. 2018. „Intersekcionální přístup ve zkoumání sociálních nerovností.“ Gender a výzkum/ Gender and Research 19 (2): 3-6. (editoriál) Available from: https://www.genderonline.cz/cs/issue/46-rocnik-19-cislo-2-2018-intersekcionalni-pristup-ve-zkoumani-socialnich-nerovnosti/558.
Share this page