Chapter in monograph
Anýžová, P. 2018. „Liší se vzdělanostní skupiny v hodnotových orientacích?“ Pp. 137–152 In: D. Hamplová, T. Katrňák (eds.). Na vzdělání záleží: Jak vzdělanostní rozdíly ovlivňují osudy lidí v české společnosti. Brno: Centrum pro stadium demokracie a kultury. ISBN 978-80-7325- 457-5.

Left

Topics: 
value orientations
education
Share this page