Published: 17. 6. 2020
Press releases

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Centrum pro výzkum veřejného mínění, Jilská 1, 110 00 Praha 1, tel./fax: +420 286 840 129, +420 210 310 591

graf

Spokojenost se stavem vybraných oblastí veřejného života – únor 2020
Milan Tuček, 14.dubna 2020

CELÝ ČLÁNEK

Názory veřejnosti na roli muže a ženy v rodině – únor 2020
Martin Spurný, 31. března 2020

CELÝ ČLÁNEK

Angažovanost občanů a zájem o politiku – únor 2020
Martin Spurný, 26. března 2020

CELÝ ČLÁNEK

Postoje českých občanů k partnerství, manželství a rodičovství – únor 2020
Naděžda Čadová, 25. března 2020

CELÝ ČLÁNEK

Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice – únor 2020
Radka Hanzlová, 19. března 2020

CELÝ ČLÁNEK

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – únor 2020
Jan Červenka, 17. března 2020

CELÝ ČLÁNEK

Zájem politiků o názory občanů, možnosti občanů ovlivnit veřejnou sféru a jejich pohled na respektování lidských práv – únor 2020
Martin Spurný, 13. března 2020

CELÝ ČLÁNEK

Postoje českých občanů k obraně ČR – únor 2020
Radka Hanzlová, 12. března 2020

CELÝ ČLÁNEK

Občané o členství České republiky v NATO – únor 2020
Naděžda Čadová, 12. března 202

CELÝ ČLÁNEK

Názory občanů na možnosti ovlivnit legislativní proces – únor 2020
Jan Červenka, 11. března 2020

CELÝ ČLÁNEK

Mínění o motivech vstupu do politiky – únor 2020
Milan Tuček, 10. března 2020

CELÝ ČLÁNEK

Angažovanost občanů a jejich porozumění politice – únor 2020
Radka Hanzlová, 9. března 2020

CELÝ ČLÁNEK

Zájem o politiku a názory na podílení se občanů na rozhodování – únor 2020
Radka Hanzlová, 6. března 2020

CELÝ ČLÁNEK

Názory české veřejnosti na fungování demokracie a nedemokratické alternativy politického systému – únor 2020
Naděžda Čadová, 5. března 202

CELÝ ČLÁNEK

Hodnocení vlády Andreje Babiše – únor 2020
Jan Červenka, 4. března 2020

CELÝ ČLÁNEK

Důvěra ústavním institucím v únoru 2020
Jan Červenka, 3. března 2020

CELÝ ČLÁNEK

Volební model v únoru 2020
Matouš Pilnáček, 25. února 2020

CELÝ ČLÁNEK

Názory občanů na přijatelnost půjček – leden 2020
Milan Tuček, 28. února 2020

CELÝ ČLÁNEK

Názor na zadlužení obyvatel a státu – leden 2020
Milan Tuček, 27. února 2020

CELÝ ČLÁNEK

Občané o inflaci a reálných příjmech – leden 2020
Martin Spurný, 26. února 2020

CELÝ ČLÁNEK

Postoje české veřejnosti k demonstracím pořádaným spolkem Milion chvilek pro demokracii – leden 2020
Naděžda Čadová, 24. února 2020

CELÝ ČLÁNEK

Občané o materiálních životních podmínkách svých domácností – leden 2020
Jan Červenka, 21. února 2020

CELÝ ČLÁNEK

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – leden 2020
Jan Červenka, 21. února 2020

CELÝ ČLÁNEK

Občané o ústavních pravomocích prezidenta – leden 2020
Naděžda Čadová, 19. února 2020

CELÝ ČLÁNEK

Postoje občanů k prezidentskému úřadu – leden 2020
Radka Hanzlová, 18. února 2020

CELÝ ČLÁNEK

Hodnocení působení Miloše Zemana v prezidentském úřadě – leden 2020
Martin Spurný, 17. února 2020

CELÝ ČLÁNEK

Důvěra stranickým představitelům – leden 2020
Jan Červenka, 14. února 2020

CELÝ ČLÁNEK

Důvěra ústavním institucím v lednu 2020
Jan Červenka, 10. února 2020

CELÝ ČLÁNEK

Volební model v lednu 2020
Matouš Pilnáček, 7. února 2020

CELÝ ČLÁNEK

 

Share this page