Other publication
Jiránková, E., P. Dvořák, P. Koníček, S. Martinát, J. Stachová J. 2021. „Důsledky těžby na Ostravsku a Karvinsku. Expertní stanovisko AVČR (AVex) .“ AVex. (expertní stanovisko) [cit. 4.9.2021]. Available from: https://www.avcr.cz/export/sites/avcr.cz/cs/veda-a-vyzkum/avex/files/2021-03.pdf.

Období těžby černého uhlí se definitivně chýlí ke konci. Krajina ostravsko-karvinské uhelné pánve hledá cesty pro nové využití. Poddolování s sebou ale do budoucna nese potenciální riziko v podobě nových pohybů povrchu země, například poklesů nebo záchvěvů povrchu. Regenerace poddolovaného území, včetně uvažovaného zatápění dolů a vytvoření rozsáhlých obytných, rekreačních a také průmyslových zón, proto musí následovat až po pečlivém a zodpovědném vymezení všech georizik. To by mělo být regionální prioritou i zájmem státu jako celku.

Share this page