Project duration: 
2022

Projekt se věnuje analýze prostorové dostupnosti středních škol v Karlovarském kraji s využitím prostředků hromadné dopravy. Přitom zohledňuje různorodost jednotlivých typů středních škol, tak aby výsledky analýzy měly dostatečnou výpovědní schopnost pro osoby aspirující na různé typy středního vzdělání. Využívá metodu analýzy dostupnosti založenou na simulaci využitelnosti veřejné dopravy v reálných každodenních situacích.

Principal investigator: 
Topics: 
urban and rural studies
regions
education
Grant agency: 
other