Seminars
14. 12. 2023
v 16:00 hodin, zasedací místnost 207, Jilská 1, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. si vás dovoluje pozvat na podzimní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

(Dis-)kontinuita elit před a po listopadu 1989

LIBOR SVOBODA

Předmětem semináře je formování elit v období komunistického režimu, primárně pak koncem 80. let, které se pak zčásti „přesunuly“ do doby po listopadu 1989. V polovině 80. let dochází v rámci socialistického systému ke generační obměně. Odchází generace silně spojená s normalizačním režimem a přicházejí mladší funkcionáři (ředitelé podniků, institucí, apod.),  kteří své politické kariéry začínali v 70. a 80. letech. Budou popsány 2 dobové předěly: čistky z let 1969-1971, kdy byl celý aparát očištěn od všech osob, které se nějakým způsobem angažovaly na událostech Pražského jara a v prvních měsících po vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Dále pak v roce 1989, kdy se části z nich podařilo proniknout do polistopadových elit. Hlavní otázkou je, co bylo pro tuto skupinu, která se dostávala k moci v posledních letech před pádem režimu, charakteristické, co je spojovalo a co je odlišovalo od jejich předchůdců. Dále pak to, jaké měli tito lidé předpoklady, že si své předlistopadové pozice dokázali udržet a ještě je v mnoha případech rozvinout, i za zcela jiných politických, společenských a ekonomických poměrů.

Prezentované výsledky vznikly s podporou projektu GAČR č. GA22-33722S

Libor Svoboda, vystudoval historii a etnologii na FF MU v Brně. Působí na Ústavu pro studium totalitních režimů. Věnuje se moderním dějinám a dějinám východní Evropy.

Seminář bude probíhat v češtině a není třeba se předem registrovat.

Share this page