Project duration: 
2022 - 2024

Projekt vychází ze skutečnosti, že státy bývalého socialistického bloku nevytvořily specifické vzorce dosahování sociálního statusu, tj. sociální mobility. Dokonce ani po pádu socialismu se nedaří identifikovat totožný vzorec transformace sociální struktury. Cílem projektu je identifikovat a především vysvětlit relativně neměnné mechanismy sociální mobility v ČR, komparativně se zeměmi V4 a Rakouskem.

Konkrétně půjde o to ověřit 2 základní hypotézy: 1) hypotézu dynamické rovnováhy, kdy v ČR dlouhodobě nedochází ke vzniku svébytných vzorců sociální mobility; 2) hypotézu konvergence zemí V4 (Visegrád countries, tj. České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska).

Úkolem řešitelského týmu bude zjistit, proč se navzdory proměnám režimu nic nezměnilo.

Principal investigator: 
prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.
PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.
Topics: 
social inequalities
Grant agency: 
Czech Science Foundation (GACR)
Department: