Monograph
Petrúšek Ivan. 2015. Analýza chybějících hodnot. Srovnání metod při zkoumání determinantů politické znalosti a příjmu. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 146 s. ISBN 978-80-7330-267-2.

V dotazníkových šetřeních respondenti často odmítají odpovídat na některé otázky (např. osobní příjem). Vybraná místa datové matice tak neobsahují platné hodnoty. Tato monografie detailně představuje problém chybějících hodnot v datech. Čtenář se postupně seznámí s různými metodami řešení tohoto problému. Vlastní simulační studie pak na praktických příkladech detailně ilustrují výhody a nevýhody jednotlivých metod. Použití nevhodné metody přitom může významně ovlivnit výsledky realizovaných analýz. V závěru monografie jsou formulována doporučení, jak v praxi v různých situacích postupovat.

Prodejní cena je 170 Kč vč. DPH. Kniha je dostupná např. v knihkupectví Aleš Čeněk.

Left

Department: 
Topics: 
methodology
politics (and political attitudes)
sociological data
Share this page

Attached files

Attached images

Analýza chybějících hodnot
Analýza chybějících hodnot
Analýza chybějících hodnot