Department:
Position: 
postdoktorand
Phone: 
+420 773 440 845
Line: 
210 310 351 / linka 351

Curriculum vitae

Education: 

2024, Ph.D., aplikovaná etika, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova

2014, Mgr., veřejná a sociální politika, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova

2009, PhDr., sociální práce, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova

2008, Mgr., sociální práce, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova

Field of specialisation: 

Oblasti odborného a výzkumného zájmu: gender v pomáhajících profesích (zejména sociální práce a medicína), trh práce a zaměstnanost, akademická sféra, oblast péče a práce, sociální politika, aplikovaná a feministická etika

Teaching activities: 

Vybrané přednášky a semináře na témata týkající se genderové rovnosti, diskriminace, lidských práv, trhu práce, zaměstnanosti (ČZU a TUL), pomáhajících profesí (FF UK) a také sociálního bezpečí (HAMU, VŠCHT aj.).

Lektorská činnost pro vybrané organizace státní správní, firemního i neziskového sektoru na výše uvedená témata

Foreign scholarships, fellowships or other academic study abroad: 

5/2023 - Freie Universität Berlin, Department of Political and Social Sciences

Biographic information: 

V SoÚ AV ČR působí od roku 2023 na projektu Kultivace (vztahů, prostředí a podmínek) medicíny (zkráceně KULTIMED), současně pracuje v neziskové organizaci Gender Studies, o.p.s. Oblastmi jeho dlouhodobého odborného zájmu jsou genderové aspekty zaměstnanosti, trhu práce, péče, pomáhajících profesí a také aplikovaná a feministické etika. Věnuje se analytické a odborné činnosti v těchto oblastech, včetně lektorování a realizace genderových auditů či přípravy plánů genderové rovnosti. V rámci disertační práce se věnoval etickým aspektům pozitivních opatření ve prospěch méně zastoupeného pohlaví/genderu v zaměstnání. Působí také jako externí člen redakční rady časopisu Fórum sociální práce (vydává FF UK) a editor online magazínu Rovné příležitosti v souvislostech (vydává Gender Studies, o.p.s.). Je řádným členem Genderové expertní komory ČR.