Oddělení:
Pracovní zařazení: 
Vedoucí oddělení a vědecká pracovnice
Telefon: 
210 310 352
Interní linka: 
352

Životopis

Vzdělání: 
 • 2007. Ph.D. sociologie, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova
 • 2007, PhDr. sociologie, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova
 • 1999, Mgr., sociologie, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova
Zaměření: 

PhDr. Alena Křížková, Ph.D. je vědeckou pracovnicí a vedoucí oddělení Gender & Sociologie Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Má zkušenost s vedením týmu i jako nezávislá expertka v projektech zaměřených na genderovou rovnost a analýzu a hodnocení politik. Od roku 1998 Alena Křížková vedla nebo participovala na 30 vědeckých projektech včetně sedmi projektů expertního charakteru pro Evropskou komisi. V současnosti působí jako národní expertka pro Evropskou komisi v Network of experts on gender equality.

 

V roce 2009 byla oceněna Prémií Otto Wichterleho pro vynikající mladé vědecké pracovníky Akademie věd ČR.

 

Výzkumně se zabývá a publikuje na téma ekonomické nezávislosti žen, mzdových rozdílů, genderu v organizacích, managementu a podnikání, žen a občanství, genderu a sociálního začleňování, genderu v péči a rodinných politikách, násilí na ženách, genderu ve vědě a výzkumu atd. Publikuje vědecké články (např. European Sociological Review, Sociologický časopis/Czech Sociological Review and Transitions), kapitoly v knihách a expertní reporty na výše jmenovaná témata. Je autorkou knihy Životní strategie žen a mužů v řízení (a) podnikání (Sociologický ústav AV ČR, 2007), spoluautorkou knihy Management genderových vztahů. Postavení žen a mužů v organizaci (Management Press, 2004) a spolueditorkou knih Práce a péče: proměny „rodičovské“ v České republice a kontext rodinné politiky Evropské unie (SLON, 2008, s kapitolou Evropského komisaře Vladimíra Špidly),  Mnohohlasem. Mapování ženských prostorů v České republice po roce 1989 (Sociologický ústav AV ČR, 2006) a Sexualizovaná realita pracovních vztahů (Sociologický ústav AV ČR, 2006) a dalších monografií a studií. Vyučuje kurzy o genderu a trhu práce na Karlově univerzitě v Praze.

 

Alena Křížková vystudovala sociologii na Fakultě sociálních věd UK v Praze a  absolvovala tyto významné zahraniční stáže a studijní a výzkumné pobyty: v roce 2009 na Arizona State University, USA a University of the West of England, UK, v letech 2007 – 2008 na Oslo University, v roce 2006 na University of California, Berkeley, USA, v roce 2005 na Rutgers University, USA, v letech 2004 – 2005 Marie Curie Fellowship v IRESCO, CNRS v Paříži, v roce 2004 na McGill University, Montreal, Kanada a na Rutgers University, USA, v roce 2003 za podpory Francouzské vlády na EHESS v Paříži, v roce 2002 v rámci Reseach Training Network, EC na Université Toulouse-Le Mirail, Francie.

Pedagogická činnost: 
 • Sociologie genderu, Fakulta sociálních věd UK, Praha, letní semestr 2010, 26 hod (spolu s H. Maříkovou)
 • Genderová struktura české společnosti, Fakulta humanitních studií UK, Praha, letní semestr 2010, blokový kurz – 4 hodiny měsíčně (spolu s H. Haškovou)
 • Sociologie genderu, Fakulta sociálních věd UK, Praha, letní semestr 2009, 26 hod (spolu s H. Maříkovou)
 • Genderová struktura české společnosti, Fakulta humanitních studií UK, Praha, letní semestr 2007, blokový kurz – 4 hodiny měsíčně (spolu s H. Haškovou)
 • Genderová struktura české společnosti, Fakulta humanitních studií UK, Praha, letní semestr 2006, blokový kurz – 4 hodiny měsíčně (spolu s H. Haškovou)
 • Gender a trh práce, Fakulta sociálních věd UK, Praha, letní semestr 2005, 2 hodiny týdně.
 • Genderové vztahy na trhu práce, Fakulta humanitních věd UK, Praha, letní semestr 2005, 2 hodiny týdně.
 • Vybrané aspekty sociologie genderu. Dvousemestrální kurz studia sociologie na Fakultě sociálních věd UK, Praha, zimní a letní semestr 2003 – 2004, 2 hodiny týdně (spolu s H. Haškovou)
Zahraniční stáže a studijní pobyty: 

2021 Visiting researcher at Faculty of Social Sciences, Ljubljana University

2014 - 2015  Fulbright Fellowship at Arizona State University, USA.

2009 Visiting researcher at the University of the West of England, Bristol, United Kingdom, Bristol Business School (invited by Prof. Anna Pollert)

2009 Visiting researcher at Arizona State University, Phoenix, USA, School of Justice and Social Inquiry (invited by Prof. Nancy Jurik, 3 weeks)

2007 – 2008 Visiting researcher at University of Oslo, Norway, Department of Sociology and Human Geography (invited by Prof. Geir Høgsnes, 10 months)

2007 Visiting scholar at École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) in Paris, France (1 month).

2006 Visiting scholar at University of California, Berkeley, USA, Sociology Department and Women’s Studies Department (invited by Prof. Trond Petersen and Prof. Barrie Thorne, 2 months).

2004 – 2005 Marie Curie Fellowship, European Commission, “In-depth training in sociological practices”, IRESCO (CNRS) Paris, departments: GERS, LASMAS, France (invited by Helena Hirata, 5 months)

2004 Visiting scholar at McGill University, Montréal, Canada, Sociology Department (invited by Assistant Prof. Elaine Weiner, 2 weeks)

2004 Visiting scholar at Rutgers University, New Jersey, USA, Centre of the Comparative European Studies (invited by Prof. Joanna Regulska, 2 weeks)

2004 Study at École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) in Paris within the framework of inter-institutional academic agreements (invited by Rose-Marie Lagrave, 5 weeks)

2003 Study at the University of Copenhagen, Faculty of Sociology within the framework of inter-institutional academic agreements (2 weeks)

2003 French government scholarship at École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), Paris, France (invited by Rose-Marie Lagrave, 5 months)

2002 Fellowship at University of Toulouse – Le Mirail, EU-funded Advanced Research Training Network Project “Women in European Universities” – 5th Framework program of the EC, Équipe Simone-Sagesse, Toulouse, France (invited by Nicky LeFeuvre, 3 months).

2001 Study at London School of Economics and Political Science within the framework of inter-institutional academic agreements (2 weeks)

2000 Study at École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) in Paris within the framework of inter-institutional academic agreements (5 weeks)

Medailonek: 
 • Editorial board member of Gender a výzkum / Gender and Research journal
 • Country expert in the Scientific Analysis and Advice for Gender Equality Network of Experts for European Commission
 • Členka Výboru pro vyrovnané zastoupení žen v politice a rozhodovacích pozicích Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů
 • Country lead investigator for the Czech Republic in Comparative Organizational Inequality Network (COIN) (https://www.umass.edu/coin/)
 • Member of the Executive team of the Global Women´s Entrepreneurship Policy Network (https://globalwep.org/)

Vybrané publikace

Všechny publikace

impaktované články

jiné publikace

kapitoly v knize / monografii

working papery

recenzované články

odborné knihy / monografie

popularizační články

nerecenzované články

Projekty