Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D.

Pracovní zařazení: 
vedoucí oddělení a vědecký pracovník
Telefon: 
210 310 225
Interní linka: 
225

Připojené odkazy

Životopis

Vzdělání: 
  • 2009, Ph.D., Delft University of Technology, Delft, Nizozemsko
  • 2009, Ph.D., Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova
  • 1997, Mgr., Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova
  • 1994, Ing., Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická
Zaměření: 
  • popis, mezinárodní komparace a hodnocení nástrojů bytové a sociální politiky, zejména problematika sociálního bydlení, oblast ekonomiky bydlení.
Zahraniční stáže a studijní pobyty: 
  • 07/1999 Univerzita v Grenoblu, Francie. Studie francouzského systému sociálního bydlení, podpořeno francouzskou vládou.
Medailonek: 
  • člen Komise pro popularizaci vědy AV ČR
  • člen Advisory Board pro časopis European (International) Journal of Housing Policy
  • konzultant Ekonomické komise pro Evropu OSN (Economic Commission for Europe UN),
  • člen Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí.

Všechny publikace

odborné knihy / monografie

impaktované články

kapitoly v knize / monografii

recenzované články

nerecenzované články

jiné publikace

popularizační články

working papery

Projekty