Lokální a regionální studia

Lokální a regionální studia

Oddělení se zabývá lokálními a regionálními souvislostmi vývoje ve společnosti, prostorovou strukturou společnosti a dalšími tématy, která se pohybují na pomezí mezi sociologickým geografickým a politologickým výzkumem. K tématům, která oddělení dlouhodobě zkoumá, patří především následující oblasti:

 

Lokální a regionální rozvoj

Analyzujeme projevy nerovnoměrného regionálního rozvoje České republiky, prorozvojové faktory a naopak faktory, které rozvoj brzdí. Problematiku rozvoje analyzujeme komplexně jakožto soubor sociálních změn, které mají dopad na různé aspekty kvality života. Klademe důraz na problematiku demografických změn v regionech a jejich souvislostí se životními podmínkami. Zvláštní pozornost věnujeme pozornost rozvoji regionální a lokální kultury.

Řešené projekty
Dokončené projekty

 

Územní veřejná správa

Veřejná správa obcí a krajů tvoří podstatnou složku politického uspořádání České republiky. Je do velké míry zodpovědná za stav a rozvoj společenství ve spravovaném území. Analyzujeme sociální a politické procesy, které v územní veřejné správě probíhají a to, jak ovlivňují život spravovaných společenství.

Řešené projekty
Dokončené projekty

 

Nerovnosti v prostorové perspektivě

Struktura nerovností v české společnost má významnou prostorovou dimenzi. Ve výzkumu klademe důraz na identifikaci oblastí, v nichž dochází ke koncentraci sociálního znevýhodnění, na hledání kořenů prostorové koncentrace nerovností a zároveň na dopady těchto nerovností na každodenní život lidí, kterých se dotýkají.

Řešené projekty
Dokončené projekty

 

Volební chování v prostoru

Zabýváme se identifikací specifických prostorových vzorců volebního chování, jejich časovou dynamikou a příčinami jejich vzniku a reprodukce. Zkoumáme prostorové kontextové faktory, které volební chování ovlivňují.

Řešené projekty
Dokončené projekty

 

Migrace

Řešíme témata spojená s mezinárodní migrací do České republiky, vnitřní migrací cizinců a jejich socio-kulturní a socio-ekonomickou integrací. Zabýváme se též problematikou migrace vysoce kvalifikovaných odborníků.

Dokončené projekty

Vybrané publikace

2012
Patočková, Věra, Daniel Čermák, Kateřina Vojtíšková a kol.
Zobrazit všechny publikace oddělení

Připojené soubory

Soubory: 
SouboryVelikost
PDF icon Dotazníkové šetření454.57 KB