kapitola v knize / monografii
Křížková, Alena, Radka Dudová, Hana Hašková. 2005. „Vliv politik a podmínek pro kombinaci práce a rodiny na aktéry sociálních vztahů.“ Pp. 35-57 in Křížková, Alena (ed.), Radka Dudová, Hana Hašková, Hana Maříková. Kombinace pracovního a rodinného života v ČR: politiky, čas, peníze a individuální, rodinné a firemní strategie. Sociologické studie / Sociological Studies 05:04. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 91 s. ISBN 80-7330-077-X.

Tato práce analyzuje strategie aktérů na různé úrovni společnosti: rodin, jednotlivců: žen a mužů, firem a organizací, kteří využívají dané politiky, podmínky a příležitosti ke kombinaci práce a rodiny. Jde jednak o individuální strategie kombinace práce a rodiny žen, které jsou považovány za primárně odpovědné za rodinnou sféru a její organizaci a problém vztahu práce a rodiny je v současné společnosti považován za „ženský problém“. Změny, ke kterým na úrovni politik a ženských strategií v poslední době dochází, jsou hlavním motorem změn i v mužských rolích a potřebě kombinovat práci a rodinu v jejich životních strategiích. Dále je analyzován postoj firem k ženám a mužům, kteří mají zájem a potřebu kombinovat práci a rodinu.

Součást publikace: 
Sdílejte tuto stránku