Ukončené projekty

Hledat ukončené řešené projekty podle kritérií

Anebo ukončené řešené projekty prohledejte fulltextově

Nalezeno 195 projektů (zobrazeny záznamy 181 - 195)
Cílem bylo vytvořit konzistentní program dovolující odhadovat dopad určité změny v různých komponentách (např. změny v nároku na sociální dávky, v daňových pásmech, ve výši sociálních dávek a daňové sazbě) do konečného příjmu domácnosti a v souboru...
Trvání projektu:
2000 - 2001
Zadavatel:
ministerský projekt
Projekt Naše společnost je projektem kontinuálního výzkumu veřejného mínění, který navazuje na dřívější pravidelná šetření IVVM a CVVM. Každoměsíční omnibusové výzkumy otevírají široké spektrum politických, ekonomických a společenských témat a...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2000 - 2016
Zadavatel:
interní projekt
The project aims at making a prognosis about the post-accession cohabitation of "Western" and "Eastern" cultures in the European Union with a special emphasis on the differences between the now "included" and the still "excluded" countries of the former...
Trvání projektu:
2000 - 2002
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Předmětem sociologicky orientovaného projektu je podpora sociální dynamiky těchto procesů:a) implementace závazných evropských standardů politiky rovnosti mužů a žen do různých sfér sociálního života, b) politické i občanské průchodnosti politiky rovných...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2000 - 2004
Zadavatel:
GA AV ČR
Projekt Sociální aspekty bydlení a jejich proměna v průběhu transformace v České republice ve světle srovnání se situací v zemích EU byl podpořen Grantovou agenturou AV ČR. Obsahem projektu bylo komplexní zhodnocení výdajů na bydlení českých domácností,...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2000 - 2002
Zadavatel:
GA ČR
Výzkum sleduje integraci domácnosti a práce v kontextu flexibilizace pracovních praktik (tj. flexibilita času, místa a podmínek) v různých částech Evropy, kde existují různé tradice sociální politiky, práce a regulace pracovního trhu. Zkoumanými zeměmi...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2000 - 2003
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Bilaterální česko-japonský projekt podporovaný Japan Society for the Promotion of Science (JSPS).
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2000 - 2002
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Informační a dokumentační středisko o parlamentech střední Evropy vzniklo na základě souboru poznatků, dat a informací, jejichž jádro tvoří reinterpretovaná a přetříděná data a poznatky.
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2000 - 2004
Zadavatel:
GA ČR
Mansfeldová, Z. (ed.) 2003. Czech Republic: The First Elections in the New Republic, 1992-1996. Analyses, Documents and Data. Serie WZB: Founding Elections in Eastern Europe. Berlin: edition sigma Kniha je zaměřena na analýzu parlamentních voleb v roce...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
1999 - 2002
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Projekt výzkumu poslanců a senátorů třetího funkčního období Parlamentu ČR byl součástí dlouhodobého sledování vývoje nového českého parlamentarismu a vzniku nových politických elit a navázal na výzkum poslanců prvního a druhého Parlamentu. Získal údaje...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
1999 - 2001
Zadavatel:
GA AV ČR
Výzkum sleduje integraci domácnosti a práce v kontextu flexibilizace pracovních praktik (tj. flexibilita času, místa a podmínek) v různých částech Evropy, kde existují různé tradice sociální politiky, práce a regulace pracovního trhu. Zkoumanými zeměmi...
Trvání projektu:
1999 - 2002
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Projekt navazoval na skončený projekt Sociální trendy a jeho cílem bylo rozšíření datové knihovny a datových služeb Sociologického datového archivu a zajištění trvalosti jeho existence. SDA shromažďuje a archivuje elektronické soubory primárních dat z...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
1999 - 2000
Zadavatel:
GA ČR
Cílem projektu bylo zjistit:jaké informační zdroje EU občané ČR používají zda tyto informace sami vyhledávajízda považují obdržené informace o EU za důvěryhodnéco od členství v EU očekávají (osobně i obecně)jaké důsledky pro ČR bude podle nich mít...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
1997 - 1998
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Projekt byl součástí dlouhodobého mezinárodního výzkumu industriálních vztahů v elektrotechnickém průmyslu a telekomunikacích. V roce 1983 z iniciativy Japonské odborové federace zaměstnanců v elektrotechnickém průmyslu byl vytvořen mezinárodní...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
1997 - 1999
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Cílem projektu je vytvoření vědecky založeného evropského systému sociálních zpráv a měření životní úrovně. Projekt sestává ze tří subprojektů pokrývajících specifické oblasti uvedeného souhrnného cíle. Subprojekt 1. "Systém of sociálních indikátorů" –...
Trvání projektu:
1997 - 2000
Zadavatel:
mezinárodní projekt

Stránky