Published review
Uhde, Zuzana

Feministický příspěvek ke globální spravedlnosti. [recenze na Jaggar, A. (ed.). 2015. Gender and Global Justice. Cambridge: Polity Press]