Seminars
17. 10. 2019
v 16:00 hodin, zasedací místnost 207, Jilská 1, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na podzimní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

Transnacionální migrace a Afrika: Uganda v globálním geopolitickém kontextu

ZUZANA UHDE

Migrace z Afriky přitahuje v současnosti v evropském prostoru velkou pozornost. Moderní technologie spojené s globálním dohledem a sledováním (biometrické technologie, satelitní sledování mobilních telefonů atd.) a militarizace kontroly hranic představují rychle rostoucí byznys, který těží z atmosféry strachu z migrace. Migrace se ve skutečnosti stává výnosným byznysem. Je ovšem příznačné, že se diskuse soustředí pouze na špičku ledovce – na migranty a migrantky, kteří překračují hranice do Evropské unie. Strukturální příčiny migrace vyvolané rozpory globálního ekonomického systému – transnacionální konflikty, proxy války, geostrategické soupeření o zdroje, praktiky nadnárodních společností, environmentální rizika, globální nerovnosti atd. – zůstávají na okraji pozornosti. Zároveň mezikontinentální migrace přitahuje daleko více pozornosti než migrace intra-kontinentální. Přitom ale platí, že 67 % všech mezinárodních migrantů žijících v Evropě pochází z Evropy. V Africe pak zůstává 53 % migrantů pocházejících z Afriky. Co se uprchlíků týká, celosvětově 85 % žije v rozvojových zemích. V Ugandě žije největší počet uprchlíků ze všech afrických států, pocházejí zejména z Jižního Súdánu a Konžské demokratické republiky, a celosvětově patří Uganda mezi 5 států, které hostí největší počet uprchlíků (1,25 milionu). Na globální geopolitické mapě se tak Uganda ocitá v centru pozornosti, a to nejen s ohledem na nedávné vyjednávání a následnou realizaci OSN Globálního kompaktu o uprchlících, mezinárodní financování asistence uprchlíkům, ale i transnacionální ekonomiku a její roli v regionálních konfliktech, které vedou k nucené migraci. Přednáška na příkladu Ugandy zasadí transnacionální migraci do kontextu současného globálního uspořádání, transnacionálních nerovností, a postavení subsaharské Afriky v globálních geopolitických vztazích.

 

Zuzana Uhde, Ph.D. se zaměřuje na sociální a feministickou teorii a výzkum globálních interakcí, konkrétně se věnuje výzkumu migrace, sociálních a genderových nerovností a transnacionálních praktik péče ve vztahu ke globální spravedlnosti. Pracuje v oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu AV ČR. Je šéfredaktorkou časopisu Gender a výzkum / Gender and Research a výzkumnicí v programu Globální konflikty a lokální souvislosti Strategie AV21. V roce 2018/2019 realizovala výzkumný pobyt na Makerere Institute of Social Research na Makerere univerzitě v Ugandě.

Výzkum byl podpořen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008471).

Seminář bude probíhat v češtině a není třeba se předem registrovat.

Share this page