Published: 26. 11. 2019
Other

Grantová agentura ČR ke dni 25. 11. 2019 ukončila hodnocení návrhů projektů přijatých do veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu a rozhodla o poskytnutí podpory na grantové projekty.
Mezi jmény navrhovatelů a navrhovatelek podpořených projektů jsou také vědkyně a vědci ze Sociologického ústavu AV ČR. V jednom případě je ústav také spolupříjemcem podpory.

Ilustrace: Pixabay.com

Podpořeny byly následující projekty:

  • Tomáš Hoření Samec | Utváření a performance občanství skrze dluhy v České republice
  • Zdenka Mansfeldová | Změna politické krajiny - sdružení nezávislých kandidátů ve volbách do zastupitelstev obcí v ČR
  • Tereza Stöckelová | Mikrobiologické občanství mezi antibiotickým a probiotickým režimem
  • Jiří Šafr | Kulturní zdroje rodiny: vliv na gramotnost, akumulaci kulturního kapitálu dítěte a na výsledky ve vzdělávání
  • + Petra Špačková (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta) | Slávka Ferenčuhová jako spolunavrhovatelkaHistorie a budoucnost sídlišť: kvalita obytného prostředí a rezidenční spokojenost

Ve všech případech se jedná o tříleté projekty. Seznam všech podpořených projektů (standardních projektů 2020 a juniorských grantů 2020) naleznete na webu Grantové agentury ČR.

Share this page