Seminars
27. 5. 2021
v 16:00 hodin, ONLINE

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na jarní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

Online semináře budou organizovány přes službu Zoom. Je nutná registrace pro zaslání přístupových údajů. Odkaz na registraci naleznete zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePkWpRVU38Yn_pWiVORtMu43bTF3cy...

Migranti jsou nezanedbatelnou součástí populace hlavního města, tvoří 15 % obyvatel Prahy. Znalost češtiny má klíčový význam pro jejich integraci a škola hraje pro žáky cizince významnou roli nejen při získávání vědomostí a jazykových znalostí, ale i pro jejich začlenění do majoritní společnosti. Nízká úroveň znalosti češtiny a s ní související problémy s výukou v českém jazyce se jako problém však netýká jen dětí cizinců, či dětí z migrantských rodin, ale všech žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ), bez ohledu na jejich občanství, nebo dětí z bilingvních rodin. Žáci s nedostatečnou znalostí češtiny nejsou ve statistikách podchyceni a neexistují přesná data o počtech dětí s jazykovou bariérou v českém vzdělávacím systému. Vzhledem k tomu, že v současné době neexistuje systémový přístup k žákům s OMJ, základní školy řeší problémy se vzděláváním těchto žáků různými způsoby a často podle aktuální situace.

Na semináři budou představeny dílčí výsledky projektu Škola jako integrační partner, který se zaměřuje na zjišťování situace týkající se vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem na základních školách v Praze. V letech 2019-2021 proběhly dvě vlny on-line monitorovacího šetření na základních školách a v současné době probíhá sběr kvalitativních dat. Z pilotního kola výzkumu, kterého se ve školním roce 2019/2020 zúčastnilo 79 % pražských základních škol, vyplývá, že celkový podíl žáků cizinců na pražských základních školách je téměř 9 %, přičemž více než 6 % všech žáků potřebuje jazykovou podporu ve vzdělávání. Více než desetina žáků s OMJ je vyučována v jazyce, kterým se podle pedagogů vůbec nedomluví. Základní školy přistupují k výuce žáků s OMJ různými způsoby a využívají různá opatření, z nichž je nejčastější doučování českému jazyku v době mimo normální výuku. Zastoupení žáků s OMJ na školách se liší jak v jednotlivých částech Prahy, tak i podle zřizovatele školy. Nerovnosti ve vzdělávání ještě více prohloubila pandemická situace a zejména distanční výuka, která přinesla mnoho nových výzev jak pro školy, tak i pro žáky s OMJ a jejich rodiče. Kromě představení aktuální situace na základních školách v Praze na semináři také pohovoříme o možnostech pravidelného monitoringu na školách a o roli jednotlivých aktérů zapojených do začleňování žáků s OMJ.

Yana Leontiyeva a Renáta Mikešová pracují v Sociologickém ústavu AV ČR a obě se mimo jiné věnují výzkumu mezinárodní migrace. Jsou spoluautorkami knihy Pražané s cizím pasem, která se zabývá migranty žijícími v hlavním městě a vychází z rozsáhlého výzkumu realizovaného na zakázku hl.m. Prahy.

Tento seminář prezentuje průběžné výsledky aplikačního projektu Škola jako integrační partner, řešeného Sociologickým ústavem Akademie věd ČR, v. v. i. a spolufinancovaného se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA 2. Aplikačním garantem projektu je hl. m. Praha.

Online semináře budou organizovány přes službu Zoom. Je nutná registrace pro zaslání přístupových údajů. Odkaz na registraci naleznete ZDE.

Share this page
Související publikace: 
2018
Leontiyeva, Yana, Mikešová, Renáta, Tollarová, Blanka
V rámci projektu: 
Project duration: 
2019 - 2021