Project

Škola jako integrační partner

Project duration: 
2019 - 2021

Projekt Škola jako integrační partner (INTEGRÁČEK) se zaměřuje na vzdělávání a situaci dětí cizinců a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na základních školách v Praze.
 

Cílem projektu je:

  • zmapovat integraci dětí s OMJ na pražských školách,
  • shromáždit příklady dobré praxe, 
  • identifikovat problematické oblasti na straně škol, rodičů a žáků,
  • navrhnout a odzkoušet nástroj na monitoring vzdělávání dětí s OMJ.

Zjištěné poznatky poslouží k lepšímu nastavení integračních opatření v hlavním městě Praze a ke zlepšení komunikace mezi školami, městskými částmi a Magistrátem hl. m. Prahy, který je aplikačním garantem projektu. 

Topics: 
migration and mobility
education
Grant agency: 
Technology agency of the Czech republic