Chapter in monograph
Bernard, Josef. 2018. „Příjmy v periferiích.“ Pp. 75-91 in Josef Bernard (ed.). Nic se tady neděje...Životní podmínky na periferním venkově. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), Sociologický ústav AV ČR. 244 s. ISBN 978-80-7419-274-6.

Kapitola je analýzou příjmových nerovností v prostorové perspektivě. Zejména ukazuje, že obyvatelé venkovských periferií jsou příjmově znevýhodněni.

Left

Topics: 
wages and incomes
regions
social inequalities
Share this page