Chapter in monograph
Stöckelová, T. 2021. „Život podle ZOE: přísliby a meze výzkumu více-než-lidské jedinečnosti.“ Pp. 16-33. in H. Janečková, Z. Jakalová (eds.). Multilogues on the Now 4: O žlázách, membránách a dutinách. Praha: Display.
Share this page