Chapter in monograph
Stöckelová, T. 2021. „Život podle ZOE: přísliby a meze výzkumu více-než-lidské jedinečnosti.“ Pp. 16-33. in H. Janečková, Z. Jakalová (eds.). Multilogues on the Now 4: O žlázách, membránách a dutinách. Praha: Display.

Kapitola sociologicky analyzuje případ výzkumné a zároveň komerční iniciativy společnosti ZOE, která představuje globální avantgardu lékařsko-mikrobiomového výzkumu v oblasti personalizované medicíny a výživy. Zajímavá je nejen kvůli inovativní metodologii, kombinaci špičkového „základního“ výzkumu a komerční služby pro klienty, které se vzájemně potřebují jako strategie poznávání a získávání dat, nebo kvůli tomu, jak sebe a své výsledky veřejně prezentují, ale také proto, že se explicitně hlásí k hodnotám zdravotní rovnoprávnosti. V širokém slova smyslu si tak na rozdíl od mnoha jiných, depolitizovaně se tvářících výzkumných projektů kladou i určité společensko-politické cíle.

English version:

Stöckelová, T. 2021. “Life According to ZOE: The Promises and Limits of Studying More-Than-Human Uniqueness”. Pp. 16-33 in H. Janečková, Z. Jakalová (eds.): Multilogues on the Now 4: On Glands, Membranes and Cavities. Praha: Display.

Share this page