Nalezeno 199 publikací

Kniha popisuje vývoj systematického výzkumu společnosti na území dnešního Česka a Slovenska, s přesahem do dalších zemí středu Evropy. Autoři jednotlivých kapitol představují významné etapy tohoto výzkumu s důrazem na dění v rámci sociologie, ovšem s vědomím, že sociální výzkum se často rozvíjel na hranicích tohoto oboru či zcela mimo něj. Popisují, jak byly prováděny významné výzkumy či jakým způsobem fungovaly výzkumné instituce.

Téma: sociologická data

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Český sociálněvědní datový archiv

Introduction: Sleep is especially important to overall well-being. Some aspects of sleep have been well documented, for example sleep quantity and its effect on well-being, but the value of a consistent sleep routine remains poorly studied. University students are a population group especially susceptible to stress, mental health problems and poor sleep quality and experience changing daily schedules.

Téma: sociologická data, zdraví

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Český sociálněvědní datový archiv

Public support for government institutions tends to increase in the face of threats such as armed conflict, terrorism, or natural disasters. This phenomenon, known as the 'rally-'round-the-flag' effect, has also been observed as a response to the Covid-19 pandemic in many countries. Citizens' trust in the government's good intentions and ability to handle a crisis is very important, as it gives government the legitimacy to take strong measures.

Téma: občanská společnost, politika (a postoje k politice)

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Český sociálněvědní datový archiv, Sociální stratifikace

Objectives. Due to the rise of depressive symptomatology especially among vulnerable populations such as young adults during the COVID-19 outbreak, a reliable measuring tool is needed. Because of the lack of such studies, the authors decided to validate the 8-item Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D 8) among Czech university students capturing the beginning of lockdown experience.

Téma: metodologie výzkumu

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Český sociálněvědní datový archiv

This article deals with Ukrainian student migration and the convergence of integration and transnationalism. Its main focus is the self-identification of young Ukrainians studying in the Czech Republic. The authors explore and describe international students' different integration and transnational dispositions and also discuss whether these dispositions could be seen as part of antagonistic or synergetic processes.

Téma: migrace a mobilita

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Český sociálněvědní datový archiv

Projekt Škola jako integrační partner je tříletým aplikačním projektem realizovaným Sociologickým ústavem Akademie věd ČR, v. v. i., vletech 2019 až 2021 aspolufinancovaným se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA 2. Partnerem neboli aplikačním garantem tohoto projektu je hlavní město Praha.

Téma: migrace a mobilita, sociální politika, veřejná politika, vzdělání

Téma: sociologická teorie

Typ publikace: popularizační článekOddělení: Český sociálněvědní datový archiv

Téma: gender, kultura, sociální nerovnosti, sociologická teorie, sociologie vědy

Typ publikace: popularizační článekOddělení: Český sociálněvědní datový archiv

Téma: důvěra/sociální koheze, mezigenerační vztahy, rodina

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Český sociálněvědní datový archiv

Článek se zabývá výzkumem veřejného mínění před rokem 1989 na území Československa. Analyzována je zde nejvýznamnější instituce výzkumů veřejného mínění své doby, tedy Ústav pro výzkum veřejného mínění, který během období 1946 až 1990 fungoval v rámci několika institucionálních uspořádání (v sedmdesátých letech i s názvem změněným na Kabinet pro výzkum veřejného mínění).

Téma: dějiny sociologie

Typ publikace: recenzovaný článekOddělení: Český sociálněvědní datový archiv

V současném Česku dlouhodobě roste počet bydlících cizinců a otázka jejich soužití s majoritou se dotýká řady oblastí, od trhu práce, bydlení, přes sociální integraci až po bezpečnostní politiku státu.

Téma: bydlení, identita, kultura, město a vesnice, metodologie výzkumu, migrace a mobilita, regiony, veřejná správa

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Český sociálněvědní datový archiv, Lokální a regionální studia

As a social science data archive, we focus on collecting research data and archiving it. However, there are more responsibilities that come with data archiving: cooperation on international social surveys (ISSP, ESS), supporting secondary data analysis and much more. Significant part of our work is to communicate with students and researchers, to educate them about data management and data analysis.

Téma: metodologie výzkumu, sociologická data

Typ publikace: recenzovaný článekOddělení: Český sociálněvědní datový archiv

This study focuses on the approaches used by Czech social workers operating in the field of child protection to resolve parental conflicts and looks specifically at their inclination to employ defensive practice. Defensive practice involves prioritising regulations and prescribed rules over the interests of clients, i.e. parents and children.

Téma: důvěra/sociální koheze, hodnotové orientace, metodologie výzkumu, sociální politika

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Český sociálněvědní datový archiv

This study explores the acquiescent response style (ARS) among respondents in the Czech Republic. To analyse ARS, confirmatory factor analysis (CFA) was employed and the response style (RS) was modelled as a latent variable. The RS factor in the CFA model must be validated by its relationship to education and age, i.e. proxies of cognitive ability. The two studies presented in this article use large amount of data as all available balanced batteries of items were analysed.

Téma: metodologie výzkumu

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Český sociálněvědní datový archiv

Stránky